Vape Shop

vape juice bán chạy

banner vape

Pod system bán chạy

-21%
750,000

Đã bán: 12

OXVA 60W
Mua Ngay
-16%
590,000

Đã bán: 12

OXVA Mesh Coil 15W Open Pod USA Sạc
Mua Ngay
-13%
435,000

Đã bán: 162

16W Open Pod Sạc
Mua Ngay
790,000

Đã bán: 46

Geekvape 100W Sub Ohm Mech Mod Rời
Mua Ngay
-13%
269,000

Đã bán: 32

Aspire Mesh Coil Open Pod Sạc
Mua Ngay
-17%
390,000

Đã bán: 12

Aspire Mesh Coil 13W Open Pod Sạc
Mua Ngay
-8%
600,000

Đã bán: 24

Aspire Mesh Coil 30W Open Pod Sạc
Mua Ngay
-13%
350,000

Đã bán: 30

Aspire Mesh Coil 15W Open Pod Sạc
Mua Ngay
249,000

Đã bán: 34

Vapor Storm Open Pod Sạc
Mua Ngay
-13%
700,000

Đã bán: 16

Nevoks Mesh Coil 80W Sub Ohm Box Mod Sạc
Mua Ngay
-5%
750,000

Đã bán: 18

Geekvape Mesh Coil 40W AIO Box Mod Sạc
Mua Ngay
-13%
650,000

Đã bán: 10

Geekvape Mesh Coil 45W AIO Sạc
Mua Ngay
-17%
199,000

Đã bán: 24

Mesh Coil 12W Open Pod Sạc
Mua Ngay
-11%
399,000

Đã bán: 72

Nevoks 22W Open Pod Sạc
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 66

Vapor Storm
Mua Ngay
-12%
289,000

Đã bán: 58

Nevoks
Mua Ngay
650,000

Đã bán: 8

Nevoks Mesh Coil 30W Open Pod Sạc
Mua Ngay
-6%
680,000

Đã bán: 16

Voopoo Mesh Coil 40W Open Pod Sạc
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 46

Aspire
Mua Ngay
1,100,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
1,900,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
500,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
550,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
550,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
1,100,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
600,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
630,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
600,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
500,000

Đã bán: 8

Mua Ngay
1,100,000

Đã bán: 8

OXVA Mesh Coil 100W AIO Box Mod Rời
Mua Ngay
1,900,000

Đã bán: 8

Geekvape Coil đôi Mesh Coil 200W Sub Ohm Box Mod Rời
Mua Ngay
2,300,000

Đã bán: 8

Dotmod Mesh Coil AIO USA Rời
Mua Ngay
650,000

Đã bán: 8

Nevoks Mesh Coil 30W Open Pod Sạc
Mua Ngay
550,000

Đã bán: 8

Mesh Coil 25W Open Pod Sạc
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 10

11W Open Pod Sạc
Mua Ngay
690,000

Đã bán: 8

80W Sub Ohm Box Mod Rời
Mua Ngay
-13%
700,000

Đã bán: 16

Nevoks Mesh Coil 80W Sub Ohm Box Mod Sạc
Mua Ngay
1,850,000

Đã bán: 10

200W Sub Ohm Box Mod Sạc
Mua Ngay
banner pod 1 lan 1

Pod Dùng 1 Lần

-17%
190,000

Đã bán: 30

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 14

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 10

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 26

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 24

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 8

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 32

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 26

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 10

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 10

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
160,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 26

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
220,000

Đã bán: 8

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 12

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 12

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 24

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 14

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
220,000

Đã bán: 16

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 14

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 12

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 22

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 14

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 8

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 20

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 24

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 26

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 14

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 12

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 16

Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 22

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 10

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 18

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 16

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 16

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 14

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 26

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 10

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 16

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 34

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 16

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 12

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 22

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 18

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 32

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 12

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 12

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 14

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 34

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 16

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 24

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 22

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 10

Veiik 600 hơi
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 26

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 14

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 16

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 16

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 8

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 12

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 14

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 20

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 16

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 12

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 22

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 10

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 8

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 24

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 12

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 20

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 14

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 12

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 14

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 18

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 20

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 14

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 10

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay

Pod 1 Lần Sắp Về Hàng

-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 12

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
265,000

Đã bán: 8

1000 hơi 20ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 8

1800 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 10

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 10

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
220,000

Đã bán: 8

3500 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
250,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
180,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
banner juice 1

tinh dầu vape bán chạy

330,000

Đã bán: 10

30ml 30ni
Mua Ngay
-14%
300,000

Đã bán: 12

30ml USA 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 24

Romio 30ml 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 24

Romio 30ml 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 58

Romio 30ml 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 16

Romio 30ml 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 12

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 14

Summer Forever
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 36

Romio 30ml 30ni
Mua Ngay
-11%
310,000

Đã bán: 8

Steamworks 30ml EU 30ni
Mua Ngay
-12%
300,000

Đã bán: 14

The Myth Vapor 30ml USA 30ni
Mua Ngay
-9%
320,000

Đã bán: 10

30ml USA 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 18

Romio 30ml 30ni
Mua Ngay
-12%
300,000

Đã bán: 20

The Myth Vapor 30ml USA 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 18

Romio 30ml USA 30ni
Mua Ngay
-12%
300,000

Đã bán: 20

Summer Forever 30ml USA 30ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 28

Romio 30ml 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 12

100ml 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 8

60ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 8

60ml 3ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 32

Romio 60ml 3ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 28

Romio 60ml 3ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 30

Romio 60ml 3ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 26

Romio 60ml 3ni
Mua Ngay
-11%
320,000

Đã bán: 18

Romio 60ml 3ni
Mua Ngay
-8%
350,000

Đã bán: 8

100ml USA 3ni
Mua Ngay
-10%
270,000

Đã bán: 12

Yogi E-liquid 60ml USA 3ni
Mua Ngay
-23%
270,000

Đã bán: 8

60ml USA 3ni
Mua Ngay
-23%
270,000

Đã bán: 8

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Trở ngại lớn nhất của người mới hoặc những ai muốn chuyển từ thuốc lá truyền thống sang các Vape là sự mới lạ. Họ phải làm quen với các bộ phận của Vape như mod, coil, OCC, tank … và phải tiến hành buil bộ thiết bị hoàn chỉnh. Điều này cần một kiến thức nhất định. Chính những trở ngại đó, các thương hiệu Vape tiến hành thiết kế những bộ sản phẩm vape đầy đủ và tương thích sẵn để người mới tiếp cận một cách dễ dàng hơn, chúng ta gọi những bộ sản phẩm này là Vape Kits hoặc Starter Kits.Những bộ sản phẩm này là hoàn chỉnh và có thể vaping ngay, sau khi mở hộp.

2 bộ phận của một vape kits

Mod: Thân máy chứa Pin

Tank: Đầu đốt

Phân loại Vape Kits

Vape Mod

Đại diện cho dòng Vape Mod chính là Box Mod Kits, chỉ các vape kits có công suất cao, cho ra khói nhiều, thường các thiết bị Box Mod Kits sẽ có kích thước lớn hơn các thiết bị khác.

Pod Mod

Dòng Pod Mod hay gọi tắt là Pod gồm có 3 phân loại:

Pod dùng 1 lần

Là các Pod được giới thiệu như hút được 400 hơi, 500 hơi. Nghĩa là khi Vape hết khoảng chừng số hơi đó, sẽ không sử dụng được nữa. Phải thay một cây mới chứ không tái sử dụng hay thay bộ phận được như các loại trên.

Pod System

Là các starter kit có công suất thấp, lượng khói khi Vape tương đương như đang hút một điếu thuốc truyền thống.

Vape Pen

Nó chính là các Pod System nhưng được tách riêng ra để chỉ những thiết bị Pod có hình dạng giống cây bút, nhỏ gọn.