Pod Dùng 1 Lần/Guii Labs Minions 3

Tiếp nối sự thành công của Minion Mesh X, minion Mesh Q. Hãng ra mắt dòng sản phẩm mới nhất Minion 3 còn gọi là Minion Guiilabs. Vị ngon hơn, mẫu mã vãi chưởng hơn, nhìn chỉ có cười.

Khách mua lại
170,000

Đã bán: 142

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
170,000

Đã bán: 134

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
170,000

Đã bán: 133

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
170,000

Đã bán: 125

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
170,000

Đã bán: 123

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
170,000

Đã bán: 122

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay