Pod Dùng 1 Lần/Lio Lit

Lio Lit

Các anh em dân chơi pod 1 lần đời đầu chắc hẳn sẽ biết đén dòng Lio Lit của nhà Ijoy này. Mặc dù đa có thời gian hót hòn họt nhưng đến nay Lio Lit đã bị ngưng sản xuất từ rất lâu để nhường chỗ cho những dòng pod 1 lần thế hệ mới.