Occ/OCC Nevoks SPL 10 Cho Feelin 22W, Mini Và Feelin X

OCC Nevoks SPL 10 Cho Feelin 22W, Mini Và Feelin X

320,000

Đã bán: 250

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 221

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 101

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 73

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 69

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 63

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 60

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 55

Mua Ngay

OCC Nevoks SPL 10 là OCC dùng chung để thay cho dòng pod system chuyên chơi tinh dầu salt nic 30ni hoặc 50ni của hãng Nevoks. Các dòng pod nevoks hiện nay đang dùng OCC Nevoks SPL 10 như:

  1. Fellin pod
  2. Feelin mini
  3. Feelin X

OCC Nevoks SPL 10 có 3 mức điện trở:

  1. 0.6 ohm (Riêng mức 0.6 chỉ dùng được trên Feelin X)
  2. 0.8 ohm
  3. 1.0 ohm