Pod Dùng 1 Lần/Pod 1 Lần Sạc Lại

Những dòng pod 1 lần sạc lại ngày càng được ưa chuộng, dưới đây là những dòng pod 1 lần sạc lại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Anh em cũng có thể chọn pod 1 lần theo số hơi, theo vị pod 1 lần hoặc tham khảo BXH các thương hiệu pod 1 lần được yêu thích nhất.

Top Pod 1 Lần Sạc Lại

Bán chạy
230,000

Đã bán: 10279

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 294

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 287

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 206

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 196

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 195

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 395

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 308

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 291

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 283

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 253

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 249

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 285

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 269

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 266

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 256

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 254

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 249

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
250,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 193

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 193

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 191

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 241

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 236

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 228

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 215

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 214

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 212

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 247

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 221

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 213

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 209

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 209

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 201

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
240,000

Đã bán: 181

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 178

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 177

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 176

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 174

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 174

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 222

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 215

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 203

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 200

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 198

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 197

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 136

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 131

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 128

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 124

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 124

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 121

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
210,000

Đã bán: 200

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 193

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 191

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 179

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 175

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 175

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 177

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 175

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 173

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 171

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 171

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 169

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Bán chạy
130,000

Đã bán: 308

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 267

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 245

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 210

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 200

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 194

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 255

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 248

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 245

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 234

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 230

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 229

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 116

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 113

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 113

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-36%
180,000

Đã bán: 149

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 147

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 147

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 146

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 145

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 141

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 204

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 193

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 192

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 192

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 191

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 190

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-44%
90,000

Đã bán: 161

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 160

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 159

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 157

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 156

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 156

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 234

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 232

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 227

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 227

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 223

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 222

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 200

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 195

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 190

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 189

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 189

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 188

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 260

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 246

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 239

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 233

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 232

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 215

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-28%
180,000

Đã bán: 64

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 63

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 62

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 60

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 59

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 58

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 150

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 135

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 134

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 127

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 125

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 123

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả

Pod 1 Lần Sạc Lại Là Gì ?

Pod 1 lần sạc lại là những dòng pod dùng 1 lần được hãng trang bị cổng sạc trên thân máy giúp anh em sạc lại pin và sử dụng hết tinh dầu chứa sẵn bên trong. Hầu hết các dòng pod dùng 1 lần sạc lại đều sở hữu số hơi hút vượt trội và cho anh em thời gian sử dụng lâu dài.

Pod 1 Lần Sạc Lại Là Gì

Ưu Điểm Của Các Dòng Pod Dùng 1 Lần Sạc Lại

Ngoài mang đến thời gian sử dụng lâu dài, các dòng pod dùng 1 lần có sạc còn giúp anh em có trải nghiệm vaping tốt hơn. Như anh em cũng đã biết, những cây pod dùng 1 lần sẽ giảm hiệu suất mỗi khi pin yếu, điều này khiến cho hương vị giảm và lượng khói ít không đủ để thỏa mãn nhu cầu của anh em. Tuy nhiên những dòng pod dùng 1 lần sạc lại đã khắc phục được điểm yếu này, đây cũng là một trong những ưu điểm giúp pod 1 lần sạc lại đang trở thành xu hướng và được đông đảo anh em dân khói đánh giá rất cao.

Vì được trang bị cổng sạc nên những dòng pod 1 lần sạc lại không cần phải sử dụng viên pin có dung lượng quá lớn, nhờ vậy giá thành của chúng sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Cách Sạc Pin Pod Dùng 1 Lần

Việc sạc pin cho pod dùng 1 lần vô cùng đơn giản, anh em chỉ cần cắm sạc và tránh những điều sau đây:

  • Không cắm sạc pod 1 lần qua đêm.
  • Không sạc pod 1 lần với các nguồn điện như laptop, máy tính bàn.
  • Hạn chế vừa vaping vừa sạc.

Cách Sạc Pin Pod Dùng 1 Lần

Sạc Pod 1 Lần Bao Lâu Thì Đầy Pin

Thời gian sạc pod 1 lần còn tùy vào dung lượng pin của cây pod anh em đang sử dụng. Các dòng pod dùng 1 lần sạc lại phổ biến trên thị trường hiện nay có dung luongwjpin từ 400 đến 650mAh. Với dung lượng pin này và sử dụng cổng sạc USB Type-C, anh em chỉ mất khoảng 30 đến 45 phút để sạc đầy pin.

Mua Pod 1 Lần Sạc Lại Ở Đâu Uy Tín?

5Vape là một trong những shop pod 1 lần sạc lại uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Các dòng pod 1 lần sạc lại tại 5Vape đều là hàng chính hãng với chất lượng cực cao, tuy nhiên giá thành lại vô cùng hợp lý anh em nhé. Ngoài ra, 5vape cũng sở hữu đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của anh em về sản phẩm, giúp anh em dễ dàng chọn được một cây pod 1 lần sạc lại phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân.