Pod Dùng 1 Lần/Pod 1 Lần Sạc Lại

Những dòng pod 1 lần sạc lại ngày càng được ưa chuộng, dưới đây là những dòng pod 1 lần sạc lại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Anh em cũng có thể chọn pod 1 lần theo số hơi, theo vị pod 1 lần hoặc tham khảo BXH các thương hiệu pod 1 lần được yêu thích nhất.

Top Pod 1 Lần Sạc Lại

Bán chạy
300,000

Đã bán: 10198

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 268

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 260

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 191

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 186

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 184

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 353

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 297

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 273

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 258

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 238

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 233

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 277

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 264

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 253

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 248

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 248

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 247

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
315,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 193

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 193

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 193

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 191

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 190

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 218

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 217

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 215

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 206

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 205

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 205

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 207

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 206

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 206

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 203

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 199

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 195

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
280,000

Đã bán: 172

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 170

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 169

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 169

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 168

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 168

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 210

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 200

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 197

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 195

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 194

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 194

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 119

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 117

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 117

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 113

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 111

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 109

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
210,000

Đã bán: 186

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 174

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 169

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 166

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 166

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 164

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 168

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 167

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 167

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 165

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 163

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 163

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Bán chạy
200,000

Đã bán: 260

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
200,000

Đã bán: 245

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
200,000

Đã bán: 225

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
200,000

Đã bán: 188

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
200,000

Đã bán: 186

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
200,000

Đã bán: 185

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 234

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 230

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 228

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 221

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 220

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 220

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
240,000

Đã bán: 114

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
240,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
240,000

Đã bán: 111

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
240,000

Đã bán: 111

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-25%
210,000

Đã bán: 146

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 145

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 145

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 144

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 144

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 140

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 199

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 192

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 191

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 190

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 189

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 188

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
230,000

Đã bán: 158

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 157

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 156

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 156

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 155

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 155

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 226

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 224

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 221

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 220

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 220

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 219

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 197

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 190

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 188

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 187

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 186

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 184

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 229

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 227

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 227

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 221

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 221

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 208

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-22%
196,000

Đã bán: 60

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-22%
196,000

Đã bán: 58

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-22%
196,000

Đã bán: 58

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-22%
196,000

Đã bán: 57

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-22%
196,000

Đã bán: 57

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-22%
196,000

Đã bán: 56

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Khách mua lại
195,000

Đã bán: 140

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
195,000

Đã bán: 134

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
195,000

Đã bán: 131

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
195,000

Đã bán: 125

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
195,000

Đã bán: 123

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
195,000

Đã bán: 122

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả