POD DÙNG 1 LẦN

Vape/Pod Dùng 1 Lần

Tin nhanh: Ngưng bán Hitt do khách chê | Lio Boom phát hiện hàng giả trên thị trường | Veiik Cloud là Pod đáng mua so với giá tiền | Dot Pod USA ít hàng, Fan tranh thủ.
Bán chạy
300,000

Đã bán: 178

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 160

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 152

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 152

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 150

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 138

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Bán chạy
350,000

Đã bán: 116

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 102

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 96

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 94

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 86

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 78

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
250,000

Đã bán: 92

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 88

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 88

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 86

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 82

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 78

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
High-end
260,000

Đã bán: 630

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
High-end
260,000

Đã bán: 618

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
High-end
260,000

Đã bán: 610

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
High-end
260,000

Đã bán: 606

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
High-end
260,000

Đã bán: 604

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
High-end
260,000

Đã bán: 602

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 68

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 62

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 58

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 46

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 44

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 40

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 62

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 50

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 50

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 48

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 48

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 46

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-19%
Vị chuẩn
210,000

Đã bán: 126

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-19%
Vị chuẩn
210,000

Đã bán: 124

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-19%
Vị chuẩn
210,000

Đã bán: 122

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-19%
Vị chuẩn
210,000

Đã bán: 106

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-19%
Vị chuẩn
210,000

Đã bán: 100

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-19%
Vị chuẩn
210,000

Đã bán: 100

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-7%
Bán chạy
280,000

Đã bán: 52

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-7%
Bán chạy
280,000

Đã bán: 46

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-7%
Bán chạy
280,000

Đã bán: 46

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-7%
Bán chạy
280,000

Đã bán: 40

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 96

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 86

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-10%
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 86

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 84

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-10%
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 84

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-10%
Vị chuẩn
270,000

Đã bán: 82

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Quốc dân
170,000

Đã bán: 158

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Quốc dân
170,000

Đã bán: 130

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Quốc dân
170,000

Đã bán: 76

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Quốc dân
170,000

Đã bán: 72

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Quốc dân
170,000

Đã bán: 70

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Quốc dân
170,000

Đã bán: 70

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 96

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 74

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 60

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 56

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 54

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 54

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Quốc dân
145,000

Đã bán: 142

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Quốc dân
145,000

Đã bán: 140

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Quốc dân
145,000

Đã bán: 140

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Quốc dân
145,000

Đã bán: 140

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Quốc dân
145,000

Đã bán: 134

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Quốc dân
145,000

Đã bán: 132

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 68

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 64

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 64

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 62

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 60

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 58

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
275,000

Đã bán: 126

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
275,000

Đã bán: 106

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
275,000

Đã bán: 104

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
275,000

Đã bán: 92

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
275,000

Đã bán: 92

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
275,000

Đã bán: 84

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Quốc dân
135,000

Đã bán: 134

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 92

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 80

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 78

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 74

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 74

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Khách mua lại
265,000

Đã bán: 70

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
265,000

Đã bán: 66

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
265,000

Đã bán: 62

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
265,000

Đã bán: 62

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
265,000

Đã bán: 58

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Khách mua lại
265,000

Đã bán: 52

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-12%
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 72

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
-13%
Quốc dân
210,000

Đã bán: 46

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 44

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
-12%
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 38

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
-12%
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 38

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
-12%
Đáng tiền
220,000

Đã bán: 36

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Đáng tiền
170,000

Đã bán: 80

1800 hơi 30ni
Mua Ngay
Đáng tiền
170,000

Đã bán: 74

1800 hơi 30ni
Mua Ngay
Đáng tiền
170,000

Đã bán: 66

1800 hơi 30ni
Mua Ngay
Đáng tiền
170,000

Đã bán: 66

1800 hơi 30ni
Mua Ngay
Đáng tiền
170,000

Đã bán: 62

1800 hơi 30ni
Mua Ngay
Đáng tiền
170,000

Đã bán: 58

1800 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 166

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 156

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 150

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 146

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 142

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 98

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
185,000

Đã bán: 76

2000 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
185,000

Đã bán: 52

2000 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
185,000

Đã bán: 48

2000 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
185,000

Đã bán: 48

2000 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
185,000

Đã bán: 46

2000 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
185,000

Đã bán: 44

2000 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả

Pod Dùng 1 Lần

Pod Dùng 1 Lần Là Gì ?

Pod dùng 1 lần là thiết bị vaping không châm lại tinh dầu vape và chỉ sử dụng duy nhất một lần, còn được gọi là disposable pod hay Pod hút 1 lần. Bên trong những cây pod 1 lần luôn chứa sẵn lượng tinh dầu vape salt nic với các hương vị tùy chọn tương ứng với dung lượng pin vừa đủ để dùng hết tinh dầu vape trong pod. Lượng nicotin của tinh dầu pod 1 lần thường từ 20-50mg/ml.

Pod 1 Lần được thiết kế nhỏ gọn và có trọng lượng nhẹ, khi đốt không tạo ra các chất nguy hiểm như axeton, hắc ín hay carbon monoxide và formaldehyde như hút thuốc lá truyền thống. Tất cả các dòng Pod 1 lần đều được kích hoạt bằng cảm biến lực hút, có thể sử dụng được ngay khi rời khỏi hộp đựng. Pod dùng 1 lần là lựa chọn tốt nhất cho năm 2022, không chỉ phù hợp với người mới bắt đầu mà còn phù hợp với cả vaper kinh nghiệm đang tìm kiếm sự tiện lợi tối ưu nhất.

Pod Dùng 1 Lần Tốt Hơn Thuốc Lá

Pod Dùng 1 Lần Có Giá Bao Nhiêu

Giá Pod 1 Lần có thể lên xuống theo thị trường hoặc theo thời gian, nhưng 5Vape cam kết sẽ đảm bảo giữ vững chất lượng sản phẩm, nói không với các hàng nhái, hàng giả để tạo ra môi trường tốt nhất cho tất cả anh em vapor cũng như mang đến trải nghiệm vaping tốt nhất cho người dùng.

Giá các dòng Pod 1 lần tại 5Vape (cập nhật T5/2022)

Thị trường thường chuộng các dòng Pod 1 lần có số hơi là 1600 hơi, 2000 hơi2500 hơi. Lượng này vừa đủ dùng, vừa đảm bảo chất lượng juice thơm ngon.

Pod 1 Lần thịnh hành Số Hơi / Lượng Nicotin Giá Tại 5Vape Giá Thị Trường
Randm 7000 7000hơi / 50mg 350.000 VNĐ 370.000 VNĐ
Rodeo 1600hơi / 50mg 190.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Coolplay X7 4000hơi / 50mg 285.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Lio Boom 3500hơi / 30mg 270.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Veiik Micko Cloud 3000hơi / 30mg 180.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Balmy Pro 1200hơi / 30mg 180.000 VNĐ 230.000 VNĐ
Romio Pro S 2000hơi / 20mg 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Lucy 3000 3000hơi / 35mg 240.000 VNĐ 270.000 VNĐ
Again Daymax 2500hơi / 50mg 220.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Balmy Xtra 2000hơi / 50mg 210.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Romio Bold 2000hơi / 20mg 185.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Hitt Ace 5000hơi / 50mg 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Yeezy Ness 1800hơi / 30mg 170.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Minions Mesh X 4000hơi / 50mg 240.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Guii Labs 4000hơi / 50mg 275.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Titan Pod 1800hơi / 50mg 195.000 VNĐ 210.000 VNĐ
AOKPro 4000hơi / 50mg 280.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Dot. Pod 2000hơi / 35mg 290.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Các loại Pod 1 Lần Giá Rẻ Trên Thị Trường

Nhiều dòng Pod 1 lần giá rẻ nhưng của thương hiệu uy tín như bảng bên dưới. Tuy nhiên không thể có Pod dùng 1 lần giá rẻ 50k. Anh em cần thận mua phải hàng chất lượng kém, fake nhé.

Pod 1 Lần Giá Rẻ Số Hơi / Lượng Nicotin Giá Khuyến Mãi Tại 5Vape Giá Thị Trường
Vaporlax Aero 800 hơi / 30 mg 110.000 VNĐ ~130.000 VNĐ
Romio Plus 600 hơi / 25 mg 115.000 VNĐ ~130.000 VNĐ
Again DTL 800 hơi / 20 mg 135.000 VNĐ ~150.000 VNĐ
OXBar 1500 hơi / 50 mg 150.000 VNĐ ~200.000 VNĐ

Mua Pod Dùng 1 Lần

Mua Pod Dùng 1 Lần Tại TPHCM

Nội Thành TPHCM

Việc mua pod dùng 1 lần TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ là cực kì dễ dàng. Đặc biệt tại Sài Gòn, mỗi các quận trực thuộc tphcm đều có những địa chỉ uy tín. Chỉ cần anh em nằm trong khu vực nội thành gồm các quận 1, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Bạn có thể nhận được chỉ sau 2h với các dịch vụ Ship liên kết với Shop như Grab Express hay Ahamove.

Giá ship nếu mua vape dùng 1 lần tphcm thường khá rẻ tầm 20-40k/lần. Nếu các anh em không gấp có thể chọn gói ship trong ngày từ đơn vị GHTK, GHN hoặc chính Grab cũng có Ship 4-6h. Mức giá đương nhiên còn rẻ nữa.

Ngoại Thành TPHCM

Khi mua pod 1 lần TPHCM tại các quận ngoại thành phố gồm 2 + 9 + Thủ Đức = TP. Thủ Đức, quận 12, Bình Tân. Các anh em nên chọn gói ship trong ngày, vì nếu Ship siêu tốc Grab, Ahamove sẽ có giá cao trên 50k tùy khu vực.

Mua Pod 1 Lần Tại Các Tỉnh Thành Khác

Hiện tại, nếu các anh em thường mua sản phẩm online trên Tiki, Lazada, Shopee cũng phần nhiều thấy được. So với năm trước thôi, tốc độ giao hàng của các đơn vị này đã tăng phi mã mã dù cho anh em có ở cách xa tphcm.Các tỉnh cách tphcm bán kính 200km như các tỉnh miền Tây, Bình Thuận, Đồng Nai có thể nhận Pod 1 lần ngay hôm sau với các đơn vị giao cực nhanh tỉnh như GHTK, GHN, J&T Express …

Thậm chí tận ngoài Bắc thời gian giao hàng từ tphcm đến cũng chỉ tầm 2-3 ngày trong điều kiện không ảnh hưởng dịch hay mùa sale mua sắm. Nên các anh em ở tỉnh ngoài tphcm tự tin click nút đặt hàng mua bán pod dùng 1 lần nhé, sẽ nghe tiếng bấm chuông ngay thôi, nhưng không thể nhận liền trong 2h giống anh em mua pod ở các thành phố lớn được.

Các Dòng Pod Dùng 1 Lần Ngon Nhất Hiện Nay

 1. randM 7000
 2. Lio Boom
 3. AOKPro Pod
 4. Veiik Micko Cloud
 5. Rodeo 1600
 6. Coolplay X7
 7. Vfeel Reckless
 8. Minions Mesh-X
 9. Fizzy Magic
 10. Vappro Pro Max
 11. Alien 7
 12. Bmor Venus 2500
 13. Balmy Pro
 14. Lio Boom
 15. Romio Pro S
 16. Romio Bold
 17. Again DTL
 18. Again Daymax
 19. Romio Plus
 20. Varporlax Aero
 21. Again Daymax
 22. Fizzy Max
 23. Again Q
 24. Veiik Luxury
 25. Balmy Lux

Pod 1 lần thay đổi chóng mặt, 1 dòng mới ra mắt dù có ngon và được ưa chuộng thì tuổi thọ cũng không quá 6 tháng. Sau 6 tháng thường hãng sẽ khai tử và ngưng sản xuất để chạy đua cho ra dòng nâng cấp hoặc dòng mới hoàn toàn. Thường là các dòng sau sẽ có số hơi nhiều hơn, tinh dầu ngon hơn hoặc bổ sung nhiều vị mới. Danh sách các dòng Pod 1 lần trên tên hãng sẽ đứng trước và tên dòng đứng sau. Ví dụ Rodeo 1600 là hãng Rodeo dòng 1600.

Pod Dùng 1 Lần Disposable Pod

Pod Dùng 1 Lần Có Hại Không ?

Tinh dầu Salt nic trong Pod dùng 1 lần chỉ chứa Nicotin là một chất trong thuốc lá. Các thành phần còn lại là hương liệu và dầu cọ, dầu dừa đều dùng trong thực phầm hoàn toàn không độc hại. Những loại Pod có lại là những loại Pod được gợi ý có chứa cần sa y tế. Anh em lưu ý không nên sử dụng các loại này. Hãy dùng các loại Pod dùng 1 lần đạt chuẩn, chỉ chứa nicotin lỏng dạng thường.

Pod dùng 1 lần 0 nicotin

Hiện trên thị trường chưa có loại pod dùng 1 lần 0 nicotin. Các anh em muốn dùng 0 nicotin có thể chuyển qua box mod dùng cùng tinh dầu Freebase 0 nicotin nhé.

Phân Loại Pod Dùng 1 Lần

Nếu phân loại theo nhóm lớn thì Pod dùng 1 lần chia làm 2 loại là loại sạc lại được và không sạc được, nhưng để đi sâu và kĩ hơn nữa thì chúng ta có 3 cách để có thể phân loại cũng như phân biệt các dòng Pod hiện nay trên thị trường.

Số hơi Pod 1 lần

Dựa vào số hơi mà thiết bị mang lại, các nhà sản xuất chia nó làm các dòng khác nhau như thấp từ 400 – 600 hơi, trung bình từ 700 – 1500 hơi và cao từ 1500 – 2500 hơi.

Thương hiệu Pod dùng 1 lần

Có rất nhiều thương hiệu Pod dùng 1 lần hiện nay trên thị trường, và có một vài thương hiệu cho ra rất nhiều dòng sản phẩm, có cái lên tới 5-6 dòng, 5 dựa vào tên mà thương hiệu đặt cho mỗi dòng để phân chia ra từng loại cho nó. (Cách này chỉ áp dụng cho cùng 1 thương hiệu nhé anh em)

Nồng độ Nicotine có trong thiết bị Pod 1 lần

Pod dùng 1 lần 20ni, Pod dùng 1 lần 25ni …30ni…35ni. Nồng độ thấp nhất hiện tại là 20ni và cao nhất là 50ni. Tất cả đều sử dụng tinh dầu salt nic, vẫn chưa có nhà sản xuất nào ra mắt dòng pod 1 lần tích hợp tinh dầu Freebase trên thị trường.

Pod dùng 1 lần là Trend Của Năm 2021-2022

Pod dùng 1 lần là xu hướng mới từ 2020 trở lại và bức phá vào năm 2021 và sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2022. Đơn giản vì nó nhỏ gọn, linh hoạt cao và sử dụng dễ dàng nhất trong các loại thiết bị Vape. Vì loại Pod này đóng hoàn toàn nên không bao giờ leak dầu, hương vị Juice luôn thơm ngon hơn các loại Pod System và Box Mod vì nó tránh được các điểm yếu cố hữu của các thiết bị châm tinh dầu như:

✔ Lấy gió hở

✔ Nhiều bộ phân rời liên kết

✔ Pod không hạp tinh dầu vape

✔ Nicotin không hạp Juice

Nếu bạn đã thử Pod System hoặc Box Vape mà chưa thử Pod 1 lần, hãy thử 1 lần đi đảm bảo hương vị đánh bay mấy con thiết bị châm tinh dầu của bạn.

Pod 1 lần giảm hiệu suất theo thời gian sử dụng

Nhiều bạn cũng thường gọi là vape dùng 1 lần hoặc pod dùng nhiều lần, chữ nhiều ở đây nói đến nhiều lần vaping, bao nhiêu lần Vaping trước khi Pod hết Juice. Càng về những lần vaping cuối khả năng lên vị và sinh khói sẽ bắt đầu giảm xuống dần do coil và bông đã bị đốt nhiều lần.

Nếu bạn bè của bạn đang sử dụng thuốc lá? Hãy thử đưa cho họ 1 cây Pod dùng 1 lần để cho họ thấy rằng các thiết bị vape tốt hơn như thế nào. Không khói nặng mùi, không cần bật lửa, chỉ cần hương vị Juice Vape thơm ngon và một cú Vape thoải mái cuống họng hơn điếu thuốc truyền thống.Bên trong Pod dùng 1 lần

Pod Dùng 1 Lần Có Sẵn Nhiều Vị

Các hãng sản xuất Pod luôn có sẵn nhiều vị tùy chọn cho từng cây Pod dùng 1 lần. Bạn có thể mua nguyên 1 lốc gồm tất cả các vị để đổi hàng ngày để mang lại trải nghiệm lạ lùng hấp dẫn nhất. Pod dùng một lần thường được giới trẻ yêu thích trong các buổi Party hoặc Club nên được thiết kế bắt mắt và nhiều loại có đèn LED điện tử rất đẹp, các bạn có thể dễ dàng có ngay sau 2 tiếng nếu đặt mua pod dùng 1 lần tại tp hcm hoặc hà nội.

Pod Dùng 1 Lần Hút Được Bao Lâu ? Pod 1 Lần Dùng Được Bao Lâu ?

Pod hút một lần có thể giữ nguyên chất lượng trong bao bì sản phẩm trong 12 tháng mà không có vấn đề gì. Sử dụng siêu tiện lợi và di động hàng ngày hoặc mua một số lượng đủ dùng cho thời gian bạn muốn sử dụng. Số hơi được nhà sản xuất công bố ám chỉ đến dung lượng Pin sẽ hết nếu Vape được khoảng số lần Vaping đó. Một người hút thuốc bình thường 1 ngày tầm nửa gói có thể dùng thiết bị tầm 400 lần Vape được khoảng 2-3 ngày.

Pod Dùng 1 Lần Là Thiết Bị Tiện Lợi Nhất Trong Các Thiết Bị Vape

Người sử dụng chỉ cần mở bao bì hoặc hộp sản phẩm và sử dụng ngay. Sau khi hết Pin hoặc hết tinh dầu Vape, tùy cái nào đến trước bạn sẽ bỏ nó và sử dụng sản phẩm mới. Pod Vape hút 1 lần sinh ra để Vaping dễ dàng, tiện lợi nhất. Đương nhiên Pod dùng 1 lần không sạc được. Cái hay của Pod dùng một lần là bạn không cần phải lo lắng về việc phải sạc Pin hoặc châm tinh dầu Juice. Kích thước của nó chỉ bằng một điếu thuốc nhỏ, chúng là sự lựa chọn tốt nhất để vaping khi đang di chuyển.

Các Sản Phẩm Pod Dùng 1 Lần Có Bán Trên Sàn TMĐT như Shopee, Lazada Không ?

Pod dùng 1 lần shopee là không có nhé anh em, các sản phẩm Starter Kits nói chung cũng như Pod dùng 1 lần nói riêng không có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada nhiều bạn hỏi 5 Vape Shop xin link shop bán Pod trên shopee để đặt hàng. Tuy nhiên, theo chính sách của các sàn tất cả các sản phẩm thuốc lá và vape đều không được bán. Vậy nên, nhanh nhất là đặt trên website nhé anh em.

Có Nên Tái Chế Pod Dùng 1 Lần ?

Việc tái chế Pod dùng 1 lần khá nguy hiểm do nhà sản xuất đã thiết kế đóng và không muốn các bên thứ 3 can thiệp vào chất lượng sản phẩm của họ. Việc dùng Pod 1 lần tái chế mang lại nhiều rủi ro khi Vaping khi trao số phận vào các đơn vị có dịch vụ tái chế.

Pod 1 Lần Có Số Hơi Lớn Nhất Hiện Nay?

Theo thông tin từ chính hãng và các trang diễn đàn về vape hiện nay trên thế giới, năm 2021 sản phẩm pod 1 lần có số hơi lớn nhất là 8000 hơi, năm 2022 con số này lên tới 10.000 hơi, và cả 2 kỉ lục này đều thuộc về một thương hiệu Randm Vape.

Pod Dùng 1 Lần Nhiều Hơi Nhất Hiện Nay

Randm Tornado 10000 hơi là tên dòng Pod 1 lần nhiều hơi nhất mà 5 vừa nhắc đến, nó có tổng cộng 12 hương vị, 20ml tinh dầu vape và lượng pin lên tới 1000mAh. Để có thể sử dụng hết lượng tinh dầu đó, dòng sản phẩm này đã được hãng sản xuất tích hợp sạc lại Type-C bên trên thiết bị. Khoang chứa tinh dầu được thiết kế và sử dụng chất liệu đặc biệt để có thể bảo quản tinh dầu vape bên trong tốt nhất có thể.

Pod Dùng 1 Lần Có Hàng Giả Hàng Fake Hay Không?

Tất nhiên câu trả lời là có rồi anh em, tới Apple kia họ còn bị nhái chứ nói gì tới các sản phẩm như này. Một số sản phẩm nhái giả phổ biến như Rodeo, Romio Plus, Lio boom… được bày bán đầy các trang mạng xã hội với giá thành bằng nữa giá 5 đang đăng bán trên web, và chắc chắn không thể là hàng real được. Đó chỉ là hầu hết thôi nhé anh em, chứ không phải ai đăng bán trên các trang mạng xã hội đều bán hàng nhái.

Để tránh các sản phẩm như vậy anh em phải trang bị cho mình một ít kiến thức phân biệt hàng real và Fake, cũng như nên lựa chọn một Vape Shop uy tín để gữi gấm. Hãy là người mua hàng thông minh và đừng để giá thành làm lu mờ bạn.