Pod Dùng 1 Lần | 19 Dòng Pod Hút 1 Lần Ngon TPHCM

Pod Dùng 1 Lần 2021

-14%
190,000

Đã bán: 48

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 40

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 36

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 34

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 26

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 26

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-15%
220,000

Đã bán: 16

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 12

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 12

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-25%
210,000

Đã bán: 12

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 10

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 10

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-16%
135,000

Đã bán: 16

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 12

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-15%
220,000

Đã bán: 14

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 14

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 12

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2200 hơi 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-18%
205,000

Đã bán: 14

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-18%
205,000

Đã bán: 12

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-18%
205,000

Đã bán: 12

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-18%
205,000

Đã bán: 12

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-18%
205,000

Đã bán: 10

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
-18%
205,000

Đã bán: 10

2000 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-35%
170,000

Đã bán: 32

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-35%
170,000

Đã bán: 26

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-32%
170,000

Đã bán: 18

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-35%
170,000

Đã bán: 16

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-35%
170,000

Đã bán: 12

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-35%
170,000

Đã bán: 12

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
160,000

Đã bán: 26

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
160,000

Đã bán: 26

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
160,000

Đã bán: 24

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
160,000

Đã bán: 22

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
160,000

Đã bán: 20

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
160,000

Đã bán: 18

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-15%
145,000

Đã bán: 42

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
145,000

Đã bán: 34

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
145,000

Đã bán: 28

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
145,000

Đã bán: 26

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
145,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
145,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-36%
140,000

Đã bán: 20

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-30%
140,000

Đã bán: 16

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-30%
140,000

Đã bán: 16

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-30%
140,000

Đã bán: 14

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-30%
140,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-36%
140,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
120,000

Đã bán: 34

800 hơi 20ni
Mua Ngay
120,000

Đã bán: 28

800 hơi 20ni
Mua Ngay
120,000

Đã bán: 20

800 hơi 20ni
Mua Ngay
120,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
120,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
120,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
115,000

Đã bán: 26

600 hơi 25ni
Mua Ngay
115,000

Đã bán: 20

600 hơi 25ni
Mua Ngay
115,000

Đã bán: 20

600 hơi 25ni
Mua Ngay
115,000

Đã bán: 20

600 hơi 25ni
Mua Ngay
115,000

Đã bán: 14

600 hơi 25ni
Mua Ngay
115,000

Đã bán: 14

600 hơi 25ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
110,000

Đã bán: 18

800 hơi 30ni
Mua Ngay
110,000

Đã bán: 12

800 hơi 30ni
Mua Ngay
110,000

Đã bán: 12

800 hơi 30ni
Mua Ngay
110,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
110,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
110,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả

Pod Sắp Về Hàng

-11%
250,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-11%
250,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni Sạc
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni Sạc
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni Sạc
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni Sạc
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni Sạc
Mua Ngay
-11%
250,000

Đã bán: 8

2000 hơi 50ni Sạc
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-20%
240,000

Đã bán: 10

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
-20%
240,000

Đã bán: 8

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
-20%
240,000

Đã bán: 8

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
-20%
240,000

Đã bán: 8

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
-20%
240,000

Đã bán: 8

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
-20%
240,000

Đã bán: 8

4000 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-25%
150,000

Đã bán: 8

1500 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
150,000

Đã bán: 8

1500 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
150,000

Đã bán: 8

1500 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
150,000

Đã bán: 8

1500 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
150,000

Đã bán: 8

1500 hơi 50ni
Mua Ngay
-25%
150,000

Đã bán: 8

1500 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
150,000

Đã bán: 8

2000 hơi 35ni 50ni
Mua Ngay
150,000

Đã bán: 8

2000 hơi 35ni 50ni
Mua Ngay
150,000

Đã bán: 8

2000 hơi 35ni 50ni
Mua Ngay
150,000

Đã bán: 8

2000 hơi 35ni 50ni
Mua Ngay
150,000

Đã bán: 8

2000 hơi 35ni 50ni
Mua Ngay
150,000

Đã bán: 8

2000 hơi 35ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả

Pod dùng 1 lần là gì ?

Pod dùng một lần hay Disposable Vapes nhiều anh em còn gọi là pod xài 1 lần là thiết bị vape take a way, mini nhỏ gọn, không thể sạc lại và là loại pod sử dụng 1 lần duy nhất. Nó đã chứa sẵn tinh dầu Vape thơm ngon và nguyên vị, thời gian bảo quản lâu. Được giới thiệu dạng như Pod 400 hơi, 500, 600 hơi. Nhiều loại có thể lên đến 1200 hơi hoặc 2000 hơi theo dung lượng Pin.

Pod Dùng 1 Lần Là Trend Của Năm 2021

Pod dùng 1 lần là xu hướng mới từ 2020 trở lại và bức phá vào năm 2021. Đơn giản vì nó nhỏ gọn, linh hoạt cao và sử dụng dễ dàng nhất trong các loại thiết bị Vape.Vì loại Pod này đóng hoàn toàn nên không bao giờ leak dầu, hương vị Juice luôn thơm ngon hơn các loại Pod System và Box Mod vì nó tránh được các điểm yếu cố hữu của các thiết bị châm tinh dầu như:

 • Lấy gió hở
 • Nhiều bộ phân rời liên kết
 • Pod không hạp Juice
 • Nicotin không hạp Juice

Nếu bạn đã thử Pod system hoặc Box Vape mà chưa thử Pod 1 lần, hãy thử 1 lần đi đảm bảo hương vị đánh bay mấy con thiết bị châm Juice của bạn.

Top 11 hãng Pod dùng 1 lần phổ biến nhất hiện nay

 1. Rodeo
 2. Romio
 3. Balmy
 4. Again
 5. Veiik
 6. Lio
 7. Bmor Venus
 8. Juli
 9. Vaporlax
 10. Fizzy
 11. Titan

Top 19 dòng Pod dùng 1 lần ngon nhất 2021

Pod 1 lần thay đổi chóng mặt, 1 dòng mới ra mắt dù có ngon và được ưa chuộng thì tuổi thọ cũng không quá 6 tháng. Sau 6 tháng thường hãng sẽ khai tử và ngưng sản xuất để chạy đua cho ra dòng nâng cấp hoặc dòng mới hoàn toàn. Thường là các dòng sau sẽ có số hơi nhiều hơn, tinh dầu ngon hơn hoặc bổ sung nhiều vị mới. Tên hãng sẽ viết trước và tên dòng đứng sau. Ví dụ Veiik Mega là hãng Veiik dòng Mega. Veiik vừa mới ra mắt dòng Luxury và Micko Shark vào tháng 8/2021.

 1. Rodeo 1600
 2. Veeik Mega
 3. Venus 2500
 4. Balmy Lux
 5. Lio Lit
 6. Juli Bee
 7. Again DTL
 8. Romio Plus
 9. Varporlax Aero
 10. Again Daymax
 11. Romio S
 12. Fizzy Max
 13. Veeik Luxury
 14. Again Q
 15. Titan 1800
 16. Veiik Shark
 17. Lio Boom
 18. Lio Max Mesh
 19. Balmy Pro

So sánh số hơi 19 dòng Pod dùng 1 lần ngon nhất 2021

Top Dòng Số hơi
1 Lio Boom 3500 hơi
2 Venus 2500 2500 hơi
3 Lio Lit 2500 hơi
4 Again Daymax 2500 hơi
5 Lio Max Mesh 2500 hơi
6 Veiik Shark 2200 hơi
7 Juli Bee 2000 hơi
8 Romio S 2000 hơi
9 Fizzy Max 2000 hơi
10 Titan 1800 1800 hơi
11 Rodeo 1600 1600 hơi
12 Balmy Pro 1200 hơi
13 Balmy Lux 1000 hơi
14 Veeik Luxury 1000 hơi
15 Again Q 1000 hơi
16 Veeik Mega 800 hơi
17 Again DTL 800 hơi
18 Varporlax Aero 800 hơi
19 Romio Plus 600 hơi

So sánh giá 19 dòng Pod dùng 1 lần ngon nhất 2021

STT Dòng Giá
1 Rodeo 1600 190000
2 Veeik Mega 135000
3 Venus 2500 220000
4 Balmy Lux 170000
5 Lio Lit 180000
6 Juli Bee 180000
7 Again DTL 140000
8 Romio Plus 135000
9 Varporlax Aero 135000
10 Again Daymax 180000
11 Romio S 180000
12 Fizzy Max 220000
13 Veeik Luxury 160000
14 Again Q 265000
15 Titan 1800 190000
16 Veiik Shark 220000
17 Lio Boom 220000
18 Lio Max Mesh 250000
19 Balmy Pro 180000

So sánh lượng Nicotin 19 dòng Pod dùng 1 lần ngon nhất 2021

STT Dòng Nicotin
1 Rodeo 1600 50mg
2 Veeik Mega 35mg
3 Venus 2500 50mg
4 Balmy Lux 30mg
5 Lio Lit 30mg
6 Juli Bee 20mg
7 Again DTL 20mg
8 Romio Plus 25mg
9 Varporlax Aero 30mg
10 Again Daymax 50mg
11 Romio S 20mg
12 Fizzy Max 50mg
13 Veeik Luxury 35mg
14 Again Q 20mg
15 Titan 1800 50mg
16 Veiik Shark 35mg
17 Lio Boom 50mg
18 Lio Max Mesh 30mg
19 Balmy Pro 30mg

Top 10 Pod Dùng 1 lần giá rẻ nhất

Top Dòng Giá/hơi
1 Lio Boom 60
2 Lio Lit 70
3 Again Daymax 70
4 Venus 2500 90
5 Juli Bee 90
6 Romio S 90
7 Veiik Shark 100
8 Lio Max Mesh 100
9 Fizzy Max 110
10 Titan 1800 110
11 Rodeo 1600 120
12 Balmy Pro 150
13 Veeik Luxury 160
14 Veeik Mega 170
15 Balmy Lux 170
16 Varporlax Aero 170
17 Again DTL 180
18 Romio Plus 230
19 Again Q 270

Theo như trên thì Lio boom chỉ tốn 60 đồng để Vape 1 hơi, trong khi Again Q tốn 270 đồng. Tuy nhiên chưa chắc con nào ngon hơn nha anh em. 5Vape chuyên bán Pod giá rẻ hơn thị trường rồi, anh em cứ mạnh dạn test hàng Authy hết nên yên tâm.

Top 10 Vị Pod Dùng 1 Lần Ngon Nhất

 1. Pod 1 Lần Matcha
 2. Pod 1 lần Trà Sữa
 3. Pod 1 lần vị Xoài
 4. Pod 1 lần vị Kem Khoai Môn
 5. Pod 1 lần vị Dừa Dứa
 6. Pod 1 lần vị Chocola Bạc Hà
 7. Pod 1 lần vị Sữa chua Việt quất
 8. Pod 1 lần vị sữa dừa
 9. Pod 1 lần vị Dâu tây
 10. Pod 1 lần vị Vải

Top 10 Cây Pod 1 Lần Bán Chạy Nhất

 1. Veiik Mega Chocolate Mint Chocolate Bạc Hà
-29%
125,000

Đã bán: 36

800 hơi 35ni
Mua Ngay
 • Lio Bee Lit Pod 1 Lần Nho Lạnh Grape Ice
  -15%
  145,000

  Đã bán: 42

  2500 hơi 30ni
  Mua Ngay
 • Rodeo Pod 1 Lần Chocolate Bạc Hà
  -17%
  190,000

  Đã bán: 40

  1600 hơi 50ni
  Mua Ngay
 • Balmy Lux Pod 1 Lần Matcha Trà Xanh
  160,000

  Đã bán: 26

  1000 hơi 30ni
  Mua Ngay
 • Romio Plus Pod 1 Lần Dưa Gang
  115,000

  Đã bán: 26

  600 hơi 25ni
  Mua Ngay
 • Juli Bee Pod 1 Lần Rượu Vang Đỏ
  -36%
  140,000

  Đã bán: 20

  2000 hơi 20ni
  Mua Ngay
 • Rodeo Pod 1 Lần Vị Trà Sữa Milk Tea
  -17%
  190,000

  Đã bán: 20

  1600 hơi 50ni
  Mua Ngay
 • Một lần nữa DTL Pod 1 Lần Đào
  120,000

  Đã bán: 18

  800 hơi 20ni
  Mua Ngay
 • Romio S Pod 1 Lần Chuối Lạnh
  180,000

  Đã bán: 10

  2000 hơi 20ni
  Mua Ngay
 • Again Daymax Pod 1 Lần Sữa Chuối Lắc Banana Shake
 • 【Mua Pod dùng 1 lần ở TPHCM】khác với ngoại tỉnh thế nào ?

  Mua pod dùng 1 lần tại TPHCM

  Nội thành TPHCM

  Việc mua pod dùng 1 lần TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ là cực kì dễ dàng. Đặc biệt tại Sài Gòn, mỗi các quận trực thuộc tphcm đều có những địa chỉ uy tín. Chỉ cần anh em nằm trong khu vực nội thành gồm các quận 1, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Bạn có thể nhận được chỉ sau 2h với các dịch vụ Ship liên kết với Shop như Grab Express hay Ahamove.Giá ship nếu mua vape dùng 1 lần tphcm thường khá rẻ tầm 20-40k/lần. Nếu các anh em không gấp có thể chọn gói ship trong ngày từ đơn vị GHTK, GHN hoặc chính Grab cũng có Ship 4-6h. Mức giá đương nhiên còn rẻ nữa.

  Ngoại thành TPHCM

  Khi mua pod hút 1 lần TPHCM tại các quận ngoại thành phố gồm 2 + 9 + Thủ Đức = TP. Thủ Đức, quận 12, Bình Tân. Các anh em nên chọn gói ship trong ngày, vì nếu Ship siêu tốc Grab, Ahamove sẽ có giá cao trên 50k tùy khu vực.

  Mua pod 1 lần tại các tỉnh thành khác

  Hiện tại, nếu các anh em thường mua sản phẩm online trên Tiki, Lazada, Shopee cũng phần nhiều thấy được. So với năm trước thôi, tốc độ giao hàng của các đơn vị này đã tăng phi mã mã dù cho anh em có ở cách xa tphcm.Các tỉnh cách tphcm bán kính 200km như các tỉnh miền Tây, Bình Thuận, Đồng Nai có thể nhận Pod 1 lần ngay hôm sau với các đơn vị giao cực nhanh tỉnh như GHTK, GHN, J&T Express …Thậm chí tận ngoài Bắc thời gian giao hàng từ tphcm đến cũng chỉ tầm 2-3 ngày trong điều kiện không ảnh hưởng dịch hay mùa sale mua sắm. Nên các anh em ở tỉnh ngoài tphcm tự tin click nút đặt hàng mua bán pod dùng 1 lần nhé, sẽ nghe tiếng bấm chuông ngay thôi, nhưng không thể nhận liền trong 2h giống anh em mua pod tphcm được.

  Kiến Thức Về Pod Dùng 1 lần

  Đặc tính của Pod 1 lần

  Nhiều bạn cũng thường gọi là vape dùng 1 lần hoặc pod dùng nhiều lần, chữ nhiều ở đây nói đến nhiều lần vaping, bao nhiêu lần Vaping trước khi Pod hết Juice. Càng về những lần vaping cuối khả năng lên vị và sinh khói sẽ bắt đầu giảm xuống dần do coil và bông đã bị đốt nhiều lần. Nếu bạn bè của bạn đang sử dụng thuốc lá ? Hãy thử đưa cho họ 1 cây Pod dùng 1 lần để cho họ thấy rằng các thiết bị vape tốt hơn như thế nào. Không khói nặng mùi, không cần bật lửa, chỉ cần hương vị Juice Vape thơm ngon và một cú Vape thoải mái cuống họng hơn điếu thuốc truyền thống.

  Pod dùng 1 lần có sẵn nhiều vị

  Các hãng sản xuất Pod luôn có sẵn nhiều vị tùy chọn cho từng cây Pod dùng 1 lần. Bạn có thể mua nguyên 1 lốc gồm tất cả các vị để đổi hàng ngày để mang lại trải nghiệm lạ lùng hấp dẫn nhất. Pod dùng một lần thường được giới trẻ yêu thích trong các buổi Party hoặc Club nên được thiết kế bắt mắt và nhiều loại có đèn LED điện tử rất đẹp, các bạn có thể dễ dàng có ngay sau 2 tiếng nếu đặt mua pod dùng 1 lần tại tp hcm hoặc hà nội.

  Phân loại Pod dùng 1 lần

  Thật ra Pod dùng 1 lần có rất nhiều loại, nhiều kiểu dáng cũng như hương vị khác nhau, 5Vape sắp xếp chúng theo 3 cách khác nhau:

  Số hơi Pod dùng 1 lần

  Dựa vào số hơi mà thiết bị mang lại, chia nó làm các dòng khác nhau, thấp từ 400 – 600 hơi, trung bình từ 700 – 1500 hơi và cao từ 1500 – 2500 hơi.

  Thương hiệu Pod dùng 1 lần

  Có rất nhiều thương hiệu Pod dùng 1 lần hiện nay trên thị trường, và có một vài thương hiệu cho ra rất nhiều dòng sản phẩm, có cái lên tới 5-6 dòng, 5 dựa vào tên mà thương hiệu đặt cho mỗi dòng để phân chia ra từng loại cho nó. (Cách này chỉ áp dụng cho cùng 1 thương hiệu nhé anh em)

  Nồng độ nicotine có trong thiết bị Pod dùng 1 lần

  Cách này dễ hơn, vì đa số nông độ nicotine là tương đương nhau và chỉ cách nhau ở 1 khoảng nhỏ, việc chia các loại sẽ trở nên đỡ rối, ví dụ như , Pod dùng 1 lần 20ni, Pod dùng 1 lần 25ni …30ni…35ni.

  Pod dùng 1 lần hút được bao lâu ? Pod 1 lần dùng được bao lâu ?

  Pod hút một lần có thể giữ nguyên chất lượng trong bao bì sản phẩm trong 12 tháng mà không có vấn đề gì. Sử dụng siêu tiện lợi và di động hàng ngày hoặc mua một số lượng đủ dùng cho thời gian bạn muốn sử dụng. Số hơi được nhà sản xuất công bố ám chỉ đến dung lượng Pin sẽ hết nếu Vape được khoảng số lần Vaping đó. Một người hút thuốc bình thường 1 ngày tầm nửa gói có thể dùng thiết bị tầm 400 lần Vape được khoảng 2-3 ngày.

  Pod dùng 1 lần là thiết bị tiện lợi nhất trong các thiết bị Vape

  Người sử dụng chỉ cần mở bao bì hoặc hộp sản phẩm và sử dụng ngay. Sau khi hết Pin hoặc hết tinh dầu Vape, tùy cái nào đến trước bạn sẽ bỏ nó và sử dụng sản phẩm mới. Pod Vape hút 1 lần sinh ra để Vaping dễ dàng, tiện lợi nhất. Đương nhiên Pod dùng 1 lần không sạc được.Cái hay của Pod dùng một lần là bạn không cần phải lo lắng về việc phải sạc Pin hoặc châm tinh dầu Juice. Kích thước của nó chỉ bằng một điếu thuốc nhỏ, chúng là sự lựa chọn tốt nhất để vaping khi đang di chuyển.

  Pod dùng 1 lần Fake giá rẻ từ 50k

  Pod dùng 1 lần hot là thế nên hàng giả nhái và Fake rất nhiều. Hiện tất cả các dòng Pod 1 lần đều có hàng giả Fake (KINH KHỦNG). Ví dụ như Pod dùng 1 lần Rodeo 1600 hàng Authy có giá bán 190.000 thì hàng Fake có thể bán với giá 90.000 hoặc cây Romio Plus có giá 135.000 thì hàng Fake có giá chỉ 50.000 hoặc thâm chí lúc xã hàng bán 25.000/cây. Chắc chắn hàng Fake vị dỡ, độc hại và lỗi nhiều. Thường 10 cây sẽ bị lỗi 3 cây. Người bán có thể đổi cho bạn vẫn còn lời.

  Pod dùng 1 lần giá bao nhiêu tiền ?

  Những cây Pod 1 lần này có giá thành khá rẻ so với các starter kits khác. Chúng thường dao động từ 80.000 đến 150.000. Tầm 200.000 là những loại khá cao cấp và ít gặp hơn.

  Các sản phẩm Pod dùng 1 lần có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada không ?

  Pod dùng 1 lần shopee là khống có nhé anh em, các sản phẩm Starter Kits nói chung cũng như Pod dùng 1 lần nói riêng không có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada nhiều bạn hỏi 5 Vape Shop xin link shop bán Pod trên shopee để đặt hàng. Tuy nhiên, theo chính sách của các sàn tất cả các sản phẩm thuốc lá và vape đều không được bán. Vậy nên, nhanh nhất là đặt trên website nhé anh em.

  Pod dùng 1 lần có hại không ?

  Các loại Pod dùng 1 lần đa số có lượng Nicotin thấp hoặc 0ni ít gây nghiện gây hại, phù hợp cho cả các bạn nữ. Việc có nên dùng Pod 1 lần không hay sử dùng các thiết bị khác như Pod system hay Box mod kits luôn là chủ đề gây tranh cãi tuy nhiên nếu bạn sử dụng các thiết bị chính hãng thì Pod 1 lần luôn nằm trong danh sách các sản phẩm an toàn nhất. Vấn đề cần lưu ý là khi bạn sử dụng các loại Pod 1 lần bắt đầu chuyển vị do bông và coil bị cháy thì nên ngưng lại mặc dù còn Pin và Juice Vape, để tránh Vaping phải khói bông cháy nhé.

  Có nên tái chế Pod dùng 1 lần ?

  Việc tái chế Pod hút 1 lần khá nguy hiểm do nhà sản xuất đã thiết kế đóng và không muốn các bên thứ 3 can thiệp vào chất lượng sản phẩm của họ. Việc dùng Pod 1 lần tái chế mang lại nhiều rủi ro khi Vaping khi trao số phận vào các đơn vị có dịch vụ tái chế.