Pod Dùng 1 Lần

Trong số các thiết bị vape, pod dùng 1 lần là dòng sản phẩm tiện lợi và dễ sử dụng nhất, rất phù hợp với những anh em người mới hoặc hay di chuyển cũng như đi bar, karaoke. Tuy nhiên, các sản phẩm pod dùng 1 lần trên thị trường rất nhiều dẫn đến khó lựa chọn. Đặc biệt anh em muốn vaping an toàn cũng cần cẩn thận với các loạ pod chill trá hình pod 1 lần thuần nicotin. Loại này rất ảnh hưởng đến sức khoẻ vì chứa nhiều thành phần ngoài luồng vaping chính thống.

Top Pod Dùng 1 Lần Bán Chạy 2023

Bán chạy
230,000

Đã bán: 10279

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 294

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 287

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 285

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 269

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 266

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 241

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 236

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 228

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
210,000

Đã bán: 200

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 193

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 191

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Xem Tất Cả
300,000

Đã bán: 190

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 189

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 187

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
250,000

Đã bán: 303

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 303

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 299

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
230,000

Đã bán: 292

7500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 291

7500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 290

7500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Bán chạy
130,000

Đã bán: 308

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 267

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 245

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 395

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 308

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 291

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 222

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 215

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 203

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
240,000

Đã bán: 181

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 178

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 177

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-47%
Quốc dân
90,000

Đã bán: 265

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-47%
Quốc dân
90,000

Đã bán: 250

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-47%
Quốc dân
90,000

Đã bán: 228

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 177

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 175

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 173

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
250,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-65%
High-end
90,000

Đã bán: 209

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
-65%
High-end
90,000

Đã bán: 201

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
-65%
High-end
90,000

Đã bán: 200

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-40%
Vị chuẩn
90,000

Đã bán: 310

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
-40%
Vị chuẩn
90,000

Đã bán: 263

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
-40%
Vị chuẩn
90,000

Đã bán: 257

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-36%
180,000

Đã bán: 149

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 147

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 147

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 200

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 195

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 190

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Quốc dân
135,000

Đã bán: 255

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 190

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 186

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 247

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 221

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 213

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 255

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 248

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 245

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
200,000

Đã bán: 59

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
200,000

Đã bán: 58

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
200,000

Đã bán: 58

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-35%
110,000

Đã bán: 184

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-35%
110,000

Đã bán: 137

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-35%
110,000

Đã bán: 119

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 234

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 232

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 227

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 136

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 131

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 128

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 204

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 193

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 192

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-59%
Quốc dân
60,000

Đã bán: 197

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-59%
Quốc dân
60,000

Đã bán: 188

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-59%
Quốc dân
60,000

Đã bán: 188

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 116

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 113

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 113

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-28%
180,000

Đã bán: 64

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 63

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 62

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-44%
90,000

Đã bán: 162

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 160

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 159

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-44%
90,000

Đã bán: 182

4000 hơi 40ni
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 182

4000 hơi 40ni
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 178

4000 hơi 40ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
140,000

Đã bán: 202

5000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
140,000

Đã bán: 185

5000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
140,000

Đã bán: 178

5000 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 222

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 215

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 203

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả

5Vape luôn cập nhật các loại pod 1 lần mới ngon nhất hiện nay.

Pod Dùng 1 Lần Là Gì ?

Pod dùng 1 lần là các thiết bị thuốc lá điện tử chứa sẵn tinh dầu vape bên trong và không thể châm lại tinh dầu như các thiết bị Pod System được. Thời gian sử dụng của các thiết bị pod 1 lần được thể hiện bằng số hơi hút, nó thường dựa trên dung tích tinh dầu có sẵn bên trong pod và dung lượng pin của thiết bị.

Tên Gọi Khác Của Pod Dùng 1 Lần ?

 1. Disposable Vape (Pod): là tên tiếng anh mà tây balo, hàn xẻng, nhật bản hay dùng để gọi thiết bị pod 1 lần
 2. Vape dùng nhiều lần: là tên gọi sai mà nhiều new vapper mới tiếp xúc thường gọi
 3. Vape 1 lần: đơn giản là dùng từ vape để thay cho pod để nói đến tên thiết bị

Pod dùng 1 lần không thể châm tinh dầu vape nên khi anh em vaping hết lượng tinh dầu có sẵn trong pod cũng là lúc cây pod 1 lần của anh em không thể sử dụng được nữa. Đối với các thiết bị pod system, khi sử dụng hết tinh dầu, anh em chỉ cần châm thêm tinh dầu vào đầu pod là đã có thể tiếp tục sử dụng.

Pod 1 lần sẽ tiện lợi hơn khi anh em có thể vaping liên tục mà không phải tốn công châm lại tinh dầu. Trong khi đó nếu sử dụng pod system, anh em sẽ phải luôn mang theo tinh dầu vape bên mình để có thể nạp lại khi đầu pod cạn tinh dầu, khá mất thời gian và bất tiện phải không nào.

Tuy nhiên nhờ việc thay được tinh dầu nên Pod System sẽ mang lại cho anh em trải nghiệm hương vị đa dạng hơn và phù hợp với những anh em muốn thưởng thức nhiều hương vị trên cùng 1 cây pod. Xem Pod System

Nếu anh em nào có ý định mua tinh dầu vape để sử dụng cho pod 1 lần thì bỏ ngay ý tưởng điên rồ đó đi nhé. Pod 1 lần sử dụng tinh dầu có sẵn của hãng và cấu tạo của nó không cho phép anh em có thể nạp lại tinh dầu được.

Pod 1 lần vị nào ngon

Những vị pod 1 lần ngon nhất phải đáp ứng các yếu tố như dễ tìm mua, phù hợp với đại đa số và thật sự bán chạy. Và đây là 10 vị pod 1 lần ngon nhất:

 1. Nho lạnh
 2. Xoài lạnh
 3. Dưa hấu lạnh
 4. Vải lạnh
 5. Đào lạnh
 6. Ổi lạnh
 7. Măm xôi việt quất lạnh
 8. Dưa lưới lạnh
 9. Bạc hà lạnh
 10. Chuối lạnh

Xem các vị pod 1 lần ngon đang có tại 5Vape

Các Dòng Pod Dùng 1 Lần Phổ Biến

Dưới đây là các dòng pod dùng 1 lần ngon và được ưa chuộng nhất thời điểm hiện tại:

 1. RandM Tornado: Dòng RandM Tornado của nhà RandM Vape chắc chắn là một trong những dòng pod 1 lần phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Không những sở hữu bảng vị đa dạng, ngoại hình cuốn hút, RandM Tornado còn sở hữu nhiều cái tên pod 1 lần với số hơi hút vô cùng vượt trội. Trong đó phải kể đến cái tên pod 1 lần nhiều hơi nhất là Tornado 10000 hơi.
 2. Vappro: Anh em dân chơi pod 1 lần không thể nào không biết đến cái tên Vappro, đây là dòng pod 1 lần từng làm mưa làm gió một khoảng thời gian dài và độc chiếm ngôi vị đầu bảng xếp hạng pod 1 lần ngon nhất. Vappro nổi tiếng với khả năng lên vị siêu chuẩn, cùng với đó là độ hoàn thiện sản phẩm trên mức tuyệt vời. Mặc dù thời điểm hiện tại Vappro không còn giữ được vị thế như xưa nhưng đây vẫn là một trong những dòng pod 1 lần ngon nhất trong lòng anh em vaper.
 3. Apoc Poota: Nếu anh em là người chơi hệ pod 1 lần, Apoc Poota là cái tên không nên bỏ qua ở thời điểm hiện tại. Sở hữu thiết kế bắt mắt cùng khả năng lên vị cực chuẩn, Apoc Poota đã và đang là sự lựa chọn ưu tiên của những anh em dân chơi pod 1 lần. Dòng này còn được đánh giá cao bởi nó sử dụng đầu hút dạng lọc giấy, giúp tái tạo cảm giác hút thuốc lá và giúp anh em dễ dàng hơn trong việc thay thế thuốc lá truyền thống.
 4. Dragbar: Đây là dòng pod 1 lần đến từ thương hiệu Zoovoo đình đám, nếu như anh em không biết thì Zoovoo chính là hãng con của ông lớn ngành vape Voopoo. Với lý lịch khủng như thế thì việc Dragbar được yêu thích không có gì phải bất ngờ cả. Dòng này mặc dù bảng vị không quá nhiều nhưng hầu như là không có vị nào dở, thay vì cho ra mắt nhiều vị, Dragbar chỉ tập trung để tối ưu những hương vị sẵn có, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
 5. Minions: Mặc dù vắng bóng trên thị trường đã lâu nhưng không thể phủ nhận Minions vẫn là một trong những dòng pod 1 lần nhận được sự chú ý của đông đảo anh em vapor. Không những nổi bật ở vẻ ngoài, Minions còn sở hữu bộ sưu tập hương vị vô cùng vượt trội, ngoài ra nó cũng mang đến nồng độ nicotine khá cao, thích hợp để anh em sử dụng thay thế thuốc lá truyền thống.

Cần Biết Khi Sử Dụng Pod Dùng 1 Lần

Để sử dụng pod 1 lần mang lại trải nghiệm vaping tuyệt vời nhất, anh em cần nắm rõ ưu và nhược điểm cũng như những lưu ý khi chọn các thiết bị pod 1 lần có mặt trên thị trường hiện nay.

Ưu Và Nhược Điểm Của Pod Dùng 1 Lần

Pod 1 lần cũng có những ưu điểm và nhược điểm của riêng nó, anh em hãy tham khảo để xem liệu pod 1 lần có thật sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân hay không nhé.

Ưu Điểm Của Pod Dùng 1 Lần

 • Kiểu dáng nhỏ gọn, dễ sử dụng, tính linh hoạt và di động cao. Phù hợp để anh em mang theo bên mình hoặc trong những chuyến du lịch xa nhà.
 • Giá thành rẻ, nhiều mẫu mã cho anh em lựa chọn.
 • Mang đến hương vị ngon hơn các thiết bị pod system.
 • Cung cấp nồng độ nicotine cao, thích hợp với những anh em muốn cai thuốc lá truyền thống.

Nhược Điểm Của Pod Dùng 1 Lần

 • Thời gian sử dụng còn hạn chế.
 • Giá thành khi sử dụng thường xuyên sẽ cao hơn các loại châm được tinh dầu.
 • Không châm tinh dầu được nên nếu anh em muốn thay đổi hương vị phải mua một cây pod dùng 1 lần khác.

Lưu Ý Khi Chọn Pod Dùng 1 Lần Cho Người Mới

Nếu anh em đang có ý định mua và sử dụng pod 1 lần, những lưu ý dưới đây sẽ giúp anh em dễ dàng tìm được một dòng pod 1 lần phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của bản thân.

 1. Thương Hiệu Pod 1 lần: Việc lựa chọn một thương hiệu pod 1 lần nổi tiếng và chất lượng cao để sử dụng chính là bước đầu để anh em có những trải nghiệm vaping tốt nhất trên dòng pod 1 lần này
 2. Số Hơi: Hãy đảm bảo lựa chọn những dòng pod 1 lần có số hơi hút phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh em. Nếu anh em muốn thường xuyên thay đổi trải nghiệm hương vị, hãy lựa chọn những dòng pod 1 lần có số hơi vừa phải để tiết kiệm chi phí cũng như dễ dàng thay đổi hương vị hơn nhé.
 3. Chọn Pod 1 Lần Theo Nồng Độ Nicotine: Nếu anh em đang muốn cai thuốc lá hoặc sử dụng pod 1 lần thay thế thuốc lá truyền thống, những dòng pod 1 lần có nồng độ nicotine 50ni sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Trong khi đó nếu chỉ muốn thưởng thức hương vị mà không cần nicotine cao, anh em nên chọn những dòng pod 1 lần 30ni hoặc 35ni.

Những Câu Hỏi Về Pod Dùng 1 Lần

Pod 1 lần bao nhiêu ni ?

Các loại pod 1 lần có mức nicotin là 30 và 50ni. 30ni nghĩa là 30mg nicotin / 1ml juice.

Pod 1 lần 50ni nặng không ?

Pod 1 lần 50ni có độ nặng như cảm giác với thuốc Jet ?

Pod 1 lần 30ni nặng không ?

Pod 1 lần 50ni có độ nặng như cảm giác với thuốc con mèo (caraven A) ?

Pod Dùng 1 Lần Có Hại Không ?

Tinh dầu trong Pod dùng 1 lần chỉ chứa Nicotine, đây là một chất trong thuốc lá. Các thành phần còn lại là hương liệu và dầu cọ, dầu dừa đều dùng trong thực phầm hoàn toàn không độc hại. Những loại Pod có hại là những loại Pod được gợi ý có chứa cần sa y tế. Anh em lưu ý không nên sử dụng các loại này. Hãy dùng các loại Pod dùng 1 lần đạt chuẩn, chỉ chứa nicotine lỏng dạng thường.

Pod Dùng 1 Lần Có Sạc Lại Được Không ?

Hiện nay, đa số các dòng pod 1 lần đều được trang bị cổng sạc cho phép anh em sạc lại pin cho thiết bị. Các dòng pod 1 lần sạc lại rất được ưa chuộng bởi thời gian sử dụng lâu dài và giúp anh em thưởng thức được hết tinh dầu có trong pod. Xem Pod 1 Lần Sạc Lại

Pod 1 Lần Dùng Được Bao Lâu ?

Thời gian sử dụng của một cây pod 1 lần còn tùy thuộc vào tần suất sử dụng của anh em. Trung bình một cây pod 1 lần 3000 hơi anh em có thể sử dụng được 5 đến 6 ngày. Với 1 phép tính đơn giản có thể thấy trung bình mỗi ngày anh em vaping khoảng 500 đến 600 hơi. Cứ như vậy anh em có thể ước lượng được thời gian sử dụng trung bình của mỗi cây pod 1 lần dựa theo số hơi của chúng.

Pod 1 Lần Có Hàng Giả, Hàng Fake Không?

Tất nhiên câu trả lời là có rồi anh em, tới Apple kia họ còn bị nhái chứ nói gì tới các sản phẩm như này. Một số sản phẩm nhái giả phổ biến như Rodeo, Romio Plus, Lio Boom… được bày bán đầy các trang mạng xã hội với giá thành bằng nữa giá 5 đang đăng bán trên web, và chắc chắn không thể là hàng real được.

Đó chỉ là hầu hết thôi nhé anh em, chứ không phải ai đăng bán trên các trang mạng xã hội đều bán hàng nhái. Để tránh các sản phẩm như vậy anh em phải trang bị cho mình một ít kiến thức phân biệt pod dùng 1 lần hàng real và Fake, cũng như nên lựa chọn một Vape Shop uy tín để gữi gắm. Hãy là người mua hàng thông minh và đừng để giá thành làm lu mờ bạn.

Pod 1 Lần Có Bán Trên Các Sàn Thương Mại Điện Tử Không?

Câu trả lời là không, các sản phẩm thuốc lá điện tử nói chung cũng như pod 1 lần nói riêng không có bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay Tiki,.. Vậy nên anh em chỉ có thể đặt pod 1 lần trên website hoặc đến các cửa hàng vape shop gần nhất để mua sắm thôi nhé.

Các Dòng Pod 1 Lần Nhiều Hơi Nhất

Pod 1 lần nhiều hơi nhất trên thị trường hiện nay là dòng Queen 11000 với 11000 hơi hút, một con số quá khủng khiếp đối với 1 cây pod dùng 1 lần. Trước đó kỷ lục này thuộc về 2 cái tên RandM Tornado 10000 và VNSN Quake 10000 khi cả 2 đều có cùng số hơi là 10000 hơi hút.