Pod 1 lần là các thiết bị Vape được chứa sẵn tinh dầu vape bên trong và không thể châm tinh dầu như những thiết bị Pod system được.

Top Pod 1 Lần Ngon Nhất

Bán chạy
300,000

Đã bán: 10202

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 270

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
300,000

Đã bán: 262

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 278

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 264

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 256

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 218

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 218

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 216

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 360

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 298

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 273

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 236

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 229

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 228

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
210,000

Đã bán: 188

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 174

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 171

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
280,000

Đã bán: 173

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 171

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 171

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 169

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 169

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 167

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 210

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 201

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 197

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 235

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 234

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 229

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Bán chạy
200,000

Đã bán: 262

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
200,000

Đã bán: 246

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
200,000

Đã bán: 227

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 210

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 207

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 206

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
315,000

Đã bán: 194

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 193

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 193

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 272

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 246

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 244

3500 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-19%
Quốc dân
138,000

Đã bán: 246

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
Quốc dân
138,000

Đã bán: 235

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
Quốc dân
138,000

Đã bán: 217

1200 hơi 30ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-10%
Quốc dân
130,000

Đã bán: 186

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-10%
Quốc dân
130,000

Đã bán: 185

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
-10%
Quốc dân
130,000

Đã bán: 183

1000 hơi 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-25%
210,000

Đã bán: 146

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 145

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-25%
210,000

Đã bán: 145

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 226

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 225

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-23%
Vị chuẩn
181,000

Đã bán: 223

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Quốc dân
135,000

Đã bán: 242

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 183

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Quốc dân
135,000

Đã bán: 182

800 hơi 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 197

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 190

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Đáng tiền
185,000

Đã bán: 188

3000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 120

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 118

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
230,000

Đã bán: 117

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
170,000

Đã bán: 152

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
170,000

Đã bán: 129

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
170,000

Đã bán: 112

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 201

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 192

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-27%
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 191

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
240,000

Đã bán: 114

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
240,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-27%
High-end
190,000

Đã bán: 194

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
-27%
High-end
190,000

Đã bán: 190

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
-27%
High-end
190,000

Đã bán: 190

2000 hơi USA 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-22%
196,000

Đã bán: 60

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-22%
196,000

Đã bán: 60

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-22%
196,000

Đã bán: 59

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
230,000

Đã bán: 158

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 157

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 157

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
190,000

Đã bán: 178

4000 hơi 40ni
Mua Ngay
190,000

Đã bán: 177

4000 hơi 40ni
Mua Ngay
190,000

Đã bán: 175

4000 hơi 40ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 183

5000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 179

5000 hơi 50ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
280,000

Đã bán: 176

5000 hơi 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
225,000

Đã bán: 55

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
225,000

Đã bán: 55

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
225,000

Đã bán: 55

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 210

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 201

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 197

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả

 

Ở trên là các dòng pod 1 lần phổ biến và bán chạy nhất trên thị trường, anh em cũng có thể tham khảo thêm các hãng pod 1 lần nổi tiếng nhất, số hơi pod 1 lần được ưa chuộng và những vị pod 1 lần ngon nhất hiện nay.

Tinh dầu bên trong các cây pod 1 lần chính là tinh dầu Salt Nic có nồng độ nicotine cao và được sử dụng với mục đích thay thế thuốc lá truyền thống.

Hiện nay các dòng pod dùng 1 lần sạc lại ngày càng phổ biến và rất được lòng anh em dân chơi pod 1 lần vì thời gian sử dụng lâu dài. Với những dòng pod 1 lần được trang bị cổng sạc, anh em có thể sạc lại pin và thưởng thức được hết tinh dầu bên trong.

Pod 1 Lần

Pod 1 Lần Là Gì ?

Pod 1 lần là thiết bị vaping không châm lại tinh dầu vape và chỉ sử dụng duy nhất một lần, còn được gọi là Disposable pod, Pod hút 1 lần hay vape hút 1 lần.

Bên trong những cây pod dùng 1 lần luôn chứa sẵn lượng tinh dầu vape salt nic với các hương vị tùy chọn tương ứng với dung lượng pin vừa đủ để dùng hết tinh dầu vape trong pod. Lượng nicotin của tinh dầu pod 1 lần thường từ 20-50mg/ml.

Pod 1 lần được thiết kế nhỏ gọn và có trọng lượng nhẹ, khi đốt không tạo ra các chất nguy hiểm như axeton, hắc ín hay carbon monoxide và formaldehyde như hút thuốc lá truyền thống. Tất cả các dòng Pod 1 lần đều được kích hoạt bằng cảm biến lực hút, có thể sử dụng được ngay khi rời khỏi hộp đựng. Pod dùng 1 lần là lựa chọn tốt nhất cho năm 2022, không chỉ phù hợp với người mới bắt đầu mà còn phù hợp với cả vaper kinh nghiệm đang tìm kiếm sự tiện lợi tối ưu nhất.

Pod Dùng 1 Lần Tốt Hơn Thuốc Lá

Vape Pod Dùng 1 Lần Có Giá Bao Nhiêu

Giá Pod 1 Lần có thể lên xuống theo thị trường hoặc theo thời gian, nhưng 5Vape cam kết sẽ đảm bảo giữ vững chất lượng sản phẩm, nói không với các hàng nhái, hàng giả để tạo ra môi trường tốt nhất cho tất cả anh em vapor cũng như mang đến trải nghiệm vaping tốt nhất cho người dùng.

Giá Các Dòng Pod 1 Lần Tại 5Vape (cập nhật T6/2022)

Thị trường thường chuộng các dòng Pod 1 lần có số hơi là 1600 hơi, 2000 hơi2500 hơi. Lượng này vừa đủ dùng, vừa đảm bảo chất lượng juice thơm ngon.

Pod 1 Lần thịnh hành Số Hơi / Lượng Nicotin Giá Tại 5Vape Giá Thị Trường
Vappro Pro Max 3000hơi / 50mg 285.000 VNĐ 310.000VNĐ
Randm 7000 7000hơi / 50mg 350.000 VNĐ 370.000 VNĐ
Randm 6000 6000hơi / 50mg 300.000 VNĐ 320.000 VNĐ
Rodeo 1600hơi / 50mg 190.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Coolplay X7 4000hơi / 50mg 285.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Lio Boom 3500hơi / 30mg 270.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Veiik Micko Cloud 3000hơi / 30mg 180.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Balmy Pro 1200hơi / 30mg 180.000 VNĐ 230.000 VNĐ
Romio Pro S 2000hơi / 20mg 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Lucy 3000 3000hơi / 35mg 240.000 VNĐ 270.000 VNĐ
Again Daymax 2500hơi / 50mg 220.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Balmy Xtra 2000hơi / 50mg 210.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Romio Bold 2000hơi / 20mg 185.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Hitt Ace 5000hơi / 50mg 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Yeezy Ness 1800hơi / 30mg 170.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Minions Mesh X 4000hơi / 50mg 240.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Guii Labs 4000hơi / 50mg 275.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Titan Pod 1800hơi / 50mg 195.000 VNĐ 210.000 VNĐ
AOKPro 4000hơi / 50mg 280.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Dot. Pod 2000hơi / 35mg 290.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Các Loại Pod Dùng 1 Lần Giá Rẻ Trên Thị Trường

Nhiều dòng Pod 1 lần giá r nhưng của thương hiệu uy tín như bảng bên dưới. Tuy nhiên không thể có Pod dùng 1 lần giá rẻ 50k. Anh em cần thận mua phải hàng chất lượng kém, fake nhé.

Pod 1 Lần Giá Rẻ Số Hơi / Lượng Nicotin Giá Khuyến Mãi Tại 5Vape Giá Thị Trường
Vaporlax Aero 800 hơi / 30 mg 110.000 VNĐ ~130.000 VNĐ
Romio Plus 600 hơi / 25 mg 115.000 VNĐ ~130.000 VNĐ
Again DTL 800 hơi / 20 mg 135.000 VNĐ ~150.000 VNĐ
OXBar 1500 hơi / 50 mg 150.000 VNĐ ~200.000 VNĐ

Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Các Dòng Vape Pod Dùng 1 Lần

Ưu Điểm Của Pod 1 Lần

  • Ưu điểm lớn nhất của các dòng pod một lần là kiểu dáng nhỏ gọn, dễ sử dụng, tính linh hoạt và di động cao. Phù hợp để anh em mang theo bên mình trong những chuyến du lịch hoặc công tác xa nhà.
  • Giá thành rẻ, nhiều mẫu mã cho anh em lựa chọn.
  • Mang đến hương vị ngon hơn các dòng pod system (pod nhiều lần).
  • Cung cấp nồng độ nicotine cao, thích hợp với anh em đang muốn cai thuốc lá truyền thống.

Nhược Điểm Của Pod 1 Lần

  • Thời gian sử dụng còn hạn chế.
  • Không châm tinh dầu được nên nếu anh em muốn thay đổi hương vị phải mua một cây pod dùng 1 lần khác.

Mua Pod Dùng 1 Lần

Mua Pod Dùng 1 Lần Tại TPHCM

Nội Thành TPHCM

Việc mua pod hút 1 lầnTPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ là cực kì dễ dàng. Đặc biệt tại Sài Gòn, mỗi các quận trực thuộc tphcm đều có những địa chỉ uy tín. Chỉ cần anh em nằm trong khu vực nội thành gồm các quận 1, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Bạn có thể nhận được chỉ sau 2h với các dịch vụ Ship liên kết với Shop như Grab Express hay Ahamove.

Giá ship nếu mua pod dùng 1 lần tphcm thường khá rẻ tầm 20-40k/lần. Nếu các anh em không gấp có thể chọn gói ship trong ngày từ đơn vị GHTK, GHN hoặc chính Grab cũng có Ship 4-6h. Mức giá đương nhiên còn rẻ nữa.

Ngoại Thành TPHCM

Khi mua pod 1 lần TPHCM tại các quận ngoại thành phố gồm 2 + 9 + Thủ Đức = TP. Thủ Đức, quận 12, Bình Tân. Các anh em nên chọn gói ship trong ngày, vì nếu Ship siêu tốc Grab, Ahamove sẽ có giá cao trên 50k tùy khu vực.

Mua Pod Dùng 1 Lần Tại TPHCM

Mua Pod 1 Lần Tại Các Tỉnh Thành Khác

Hiện tại, nếu các anh em thường mua sản phẩm online trên Tiki, Lazada, Shopee cũng phần nhiều thấy được. So với năm trước thôi, tốc độ giao hàng của các đơn vị này đã tăng phi mã mã dù cho anh em có ở cách xa tphcm.Các tỉnh cách tphcm bán kính 200km như các tỉnh miền Tây, Bình Thuận, Đồng Nai có thể nhận Pod 1 lần ngay hôm sau với các đơn vị giao cực nhanh tỉnh như GHTK, GHN, J&T Express …

Thậm chí tận ngoài Bắc thời gian giao hàng từ tphcm đến cũng chỉ tầm 2-3 ngày trong điều kiện không ảnh hưởng dịch hay mùa sale mua sắm. Nên các anh em ở tỉnh ngoài tphcm tự tin click nút đặt hàng mua bán pod dùng 1 lần nhé, sẽ nghe tiếng bấm chuông ngay thôi, nhưng không thể nhận liền trong 2h giống anh em mua pod ở các thành phố lớn được.

Vòng Đời Của Pod 1 Lần

Pod 1 lần thay đổi chóng mặt, 1 dòng mới ra mắt dù có ngon và được ưa chuộng thì tuổi thọ cũng không quá 6 tháng. Sau 6 tháng thường hãng sẽ khai tử và ngưng sản xuất để chạy đua cho ra dòng nâng cấp hoặc dòng mới hoàn toàn. Thường là các dòng sau sẽ có số hơi nhiều hơn, tinh dầu ngon hơn hoặc bổ sung nhiều vị mới.Pod Dùng 1 Lần Disposable Pod

Pod Dùng 1 Lần Có Hại Không ?

Tinh dầu Salt nic trong Pod dùng 1 lần chỉ chứa Nicotin là một chất trong thuốc lá. Các thành phần còn lại là hương liệu và dầu cọ, dầu dừa đều dùng trong thực phầm hoàn toàn không độc hại. Những loại Pod có lại là những loại Pod được gợi ý có chứa cần sa y tế. Anh em lưu ý không nên sử dụng các loại này. Hãy dùng các loại Pod dùng 1 lần đạt chuẩn, chỉ chứa nicotin lỏng dạng thường.

Pod Dùng 1 Lần 0 Nicotine

Hiện trên thị trường chưa có loại pod dùng 1 lần 0 nicotine. Các anh em muốn dùng 0 nicotine có thể chuyển qua box mod dùng cùng tinh dầu Freebase 0 nicotine nhé.

Phân Loại Pod Dùng 1 Lần

Nếu phân loại theo nhóm lớn thì Pod dùng 1 lần chia làm 2 loại là loại sạc lại được và không sạc được, nhưng để đi sâu và kĩ hơn nữa thì chúng ta có 3 cách để có thể phân loại cũng như phân biệt các dòng Pod hiện nay trên thị trường.Phân Loại Pod Dùng 1 Lần

Số Hơi Pod 1 Lần

Dựa vào số hơi mà thiết bị mang lại, các nhà sản xuất chia nó làm các dòng khác nhau như thấp từ 400 – 600 hơi, trung bình từ 700 – 1500 hơi và cao từ 1500 – 2500 hơi. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, những dòng pod 1 lần với số hơi hút vượt trội ngày càng được ưa chuộng. Không khó để bắt gặp một dòng pod dùng 1 lần 7000 hơi, 8000 hơi, hay thậm chí 10000 hơi.

Thương Hiệu Pod Dùng 1 Lần

Có rất nhiều thương hiệu Pod dùng 1 lần hiện nay trên thị trường, và có một vài thương hiệu cho ra rất nhiều dòng sản phẩm, có cái lên tới 5-6 dòng, 5 dựa vào tên mà thương hiệu đặt cho mỗi dòng để phân chia ra từng loại cho nó. (Cách này chỉ áp dụng cho cùng 1 thương hiệu nhé anh em)

Nồng Độ Nicotine Có Trong Thiết Bị Pod 1 Lần

Pod dùng 1 lần 20ni, Pod dùng 1 lần 25ni …30ni…35ni. Nồng độ thấp nhất hiện tại là 20ni và cao nhất là pod 1 lần 50ni. Tất cả đều sử dụng tinh dầu salt nic, vẫn chưa có nhà sản xuất nào ra mắt dòng pod 1 lần tích hợp tinh dầu Freebase trên thị trường.

Pod Dùng 1 Lần Là Trend Của Năm 2021-2022

Pod dùng 1 lần là xu hướng mới từ 2020 trở lại và bức phá vào năm 2021 và sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2022. Đơn giản vì nó nhỏ gọn, linh hoạt cao và sử dụng dễ dàng nhất trong các loại thiết bị Vape. Vì loại Pod này đóng hoàn toàn nên không bao giờ leak dầu, hương vị Juice luôn thơm ngon hơn các loại Pod System và Box Mod vì nó tránh được các điểm yếu cố hữu của các thiết bị châm tinh dầu như:

✔ Lấy gió hở

✔ Nhiều bộ phân rời liên kết

✔ Pod không hạp tinh dầu vape

✔ Nicotin không hạp Juice

Nếu bạn đã thử Pod System hoặc Box Vape mà chưa thử Pod 1 lần, hãy thử 1 lần đi đảm bảo hương vị đánh bay mấy con thiết bị châm tinh dầu của bạn.

Pod Dùng 1 Lần Là Trend Của Năm 2021 2022

Hướng Dẫn Chọn Pod Dùng 1 Lần Cho Người Mới Bắt Đầu

Nếu anh em đang có ý định mua và sử dụng pod 1 lần, những lưu ý dưới đây sẽ giúp anh em dễ dàng tìm được một dòng pod 1 lần phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của bản thân.

Chọn Pod 1 Lần Theo Thương Hiệu

Việc lựa chọn một thương hiệu pod 1 lần nổi tiếng và chất lượng cao để sử dụng chính là bước đầu để anh em có những trải nghiệm vaping tốt nhất trên dòng pod 1 lần này. Không may là trên thị trường hiện nay có quá nhiều thương hiệu pod 1 lần, điều này khiến anh em bỡ ngỡ và không biết đâu mới là thương hiệu nên sử dụng.Chính vì vậy trước khi anh em quyết định mua pod 1 lần của một thương hiệu nào đó, hãy tham khảo ý kiến của những anh em đi trước và có nhiều kinh nghiệm. Hoặc đơn giản hơn anh em cứ đến 5vape, đội ngũ nhân viên tư vấn tại 5vape luôn sẵn sàng để tư vấn và giúp anh em dễ dàng trong việc tìm kiếm một dòng pod dùng 1 lần phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân.

Chọn Pod 1 Lần Theo Hương Vị

Tất nhiên hầu hết anh em tìm đến pod dùng 1 lần là để thưởng thức hương vị rồi. Hương vị của những dòng pod 1 lần luôn được đánh giá cao hơn những dòng pod system. Với những anh em mới chơi, hoặc đang muốn dùng pod 1 lần để cai thuốc lá truyền thống, hương vị trái cây dễ giúp anh em có trải nghiệm tốt và dễ dàng làm quen với các thiết bị pod 1 lần hơn.Vậy pod 1 lần vị nào ngon nhất? Rất khó để tìm được câu trả lời cho câu hỏi này, tuy nhiên nếu nói về độ ưa chuộng, vị dưa hấu lạnh chắc chắn là hương vị ngon và được ưa chuộng nhất trên các dòng pod dùng 1 lần.Chọn Pod 1 Lần Theo Hương Vị

Chọn Pod 1 Lần Theo Nồng Độ Nicotine

Việc lựa chọn nồng độ nicotine trước khi quyết định sử dụng pod 1 lần là cực kỳ quan trọng. Nếu anh em đã sử dụng thuốc lá và đang muốn dùng pod 1 lần để cai hoặc thay thế thuốc lá truyền thống, hãy lựa chọn những dòng pod dùng 1 lần sở hữu nồng độ nicotine 35ni hoặc 50ni.Ngược lại, nếu anh em chỉ đơn thuần muốn thưởng thức hương vị và không cần nạp nicotine cho cơ thể, những dòng pod 1 lần 20ni hoặc 25ni là thích hợp nhất. Việc chọn sai nồng độ nicotine sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm vaping của anh em. Có thể dẫn đến tình trạng say nicotine hoặc không đủ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Chọn Pod 1 Lần Theo Số Hơi Hút

Tất nhiên việc chọn pod 1 lần theo số hơi hút còn tùy vào tần suất sử dụng của anh em. Trên thị trường hiện nay, những dòng pod 1 lần 3000 hơi đến 5000 hơi rất được ưa chuộng. Những dòng pod 1 lần có số hơi quá ít sẽ khiến anh em mất khá nhiều chi phí vì thời gian sử dụng ngắn, ngược lại nếu số hơi quá nhiều anh em sẽ mất khá nhiều thời gian để vaping trước khi chuyển sang dòng khác hoặc hương vị khác.

Pod 1 Lần Giảm Hiệu Suất Theo Thời Gian Sử Dụng

Nhiều bạn cũng thường gọi là vape dùng 1 lần hoặc pod dùng nhiều lần, chữ nhiều ở đây nói đến nhiều lần vaping, bao nhiêu lần Vaping trước khi Pod hết Juice. Càng về những lần vaping cuối khả năng lên vị và sinh khói sẽ bắt đầu giảm xuống dần do coil và bông đã bị đốt nhiều lần.

Nếu bạn bè của bạn đang sử dụng thuốc lá? Hãy thử đưa cho họ 1 cây vape 1 lần để cho họ thấy rằng các thiết bị vape tốt hơn như thế nào. Không khói nặng mùi, không cần bật lửa, chỉ cần hương vị Juice Vape thơm ngon và một cú Vape thoải mái cuống họng hơn điếu thuốc truyền thống.Bên trong Pod dùng 1 lần

Pod Dùng 1 Lần Có Sẵn Nhiều Vị

Các hãng sản xuất Pod luôn có sẵn nhiều vị tùy chọn cho từng cây Pod dùng 1 lần. Bạn có thể mua nguyên 1 lốc gồm tất cả các vị để đổi hàng ngày để mang lại trải nghiệm lạ lùng hấp dẫn nhất. Pod dùng một lần thường được giới trẻ yêu thích trong các buổi Party hoặc Club nên được thiết kế bắt mắt và nhiều loại có đèn LED điện tử rất đẹp, các bạn có thể dễ dàng có ngay sau 2 tiếng nếu đặt mua pod dùng 1 lần tại tp hcm hoặc hà nội.

Pod Dùng 1 Lần Hút Được Bao Lâu ? Pod 1 Lần Dùng Được Bao Lâu ?

Pod hút một lần có thể giữ nguyên chất lượng trong bao bì sản phẩm trong 12 tháng mà không có vấn đề gì. Sử dụng siêu tiện lợi và di động hàng ngày hoặc mua một số lượng đủ dùng cho thời gian bạn muốn sử dụng. Số hơi được nhà sản xuất công bố ám chỉ đến dung lượng Pin sẽ hết nếu Vape được khoảng số lần Vaping đó. Một người hút thuốc bình thường 1 ngày tầm nửa gói có thể dùng thiết bị tầm 400 lần Vape được khoảng 2-3 ngày.

Pod Dùng 1 Lần Hút Được Bao Lâu Pod 1 Lần Dùng Được Bao Lâu

Pod Dùng 1 Lần Là Thiết Bị Tiện Lợi Nhất Trong Các Thiết Bị Vape

Người sử dụng chỉ cần mở bao bì hoặc hộp sản phẩm và sử dụng ngay. Sau khi hết Pin hoặc hết tinh dầu Vape, tùy cái nào đến trước bạn sẽ bỏ nó và sử dụng sản phẩm mới. Pod Vape hút 1 lần sinh ra để Vaping dễ dàng, tiện lợi nhất. Đương nhiên Pod dùng 1 lần không sạc được. Cái hay của Pod dùng một lần là bạn không cần phải lo lắng về việc phải sạc Pin hoặc châm tinh dầu Juice. Kích thước của nó chỉ bằng một điếu thuốc nhỏ, chúng là sự lựa chọn tốt nhất để vaping khi đang di chuyển.

Các Sản Phẩm Pod Dùng 1 Lần Có Bán Trên Sàn TMĐT như Shopee, Lazada Không ?

Pod dùng 1 lần shopee là không có nhé anh em, các sản phẩm Starter Kits nói chung cũng như Pod dùng 1 lần nói riêng không có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada nhiều bạn hỏi 5 Vape Shop xin link shop bán Pod trên shopee để đặt hàng. Tuy nhiên, theo chính sách của các sàn tất cả các sản phẩm thuốc lá và vape đều không được bán. Vậy nên, nhanh nhất là đặt trên website nhé anh em.

Có Nên Tái Chế Pod Dùng 1 Lần ?

Việc tái chế Pod dùng 1 lần khá nguy hiểm do nhà sản xuất đã thiết kế đóng và không muốn các bên thứ 3 can thiệp vào chất lượng sản phẩm của họ. Việc dùng Pod 1 lần tái chế mang lại nhiều rủi ro khi Vaping khi trao số phận vào các đơn vị có dịch vụ tái chế.

Pod 1 Lần Có Sạc Được Không?

Hiện nay, một số các dòng pod dùng 1 lần được trang bị cổng sạc cho phép anh em sạc lại pin cho thiết bị. Các dòng pod 1 lần có sạc này được anh em dân chơi pod 1 lần ưa chuộng nhờ thời gian sử dụng lâu dài và giúp anh em thưởng thức được hết toàn bộ tinh dầu có trong pod.

Pod 1 Lần Có Số Hơi Lớn Nhất Hiện Nay?

Theo thông tin từ chính hãng và các trang diễn đàn về vape hiện nay trên thế giới, năm 2021 sản phẩm pod 1 lần có số hơi lớn nhất là 8000 hơi, năm 2022 con số này lên tới 10.000 hơi, và cả 2 kỉ lục này đều thuộc về một thương hiệu Randm Vape.Pod Dùng 1 Lần Nhiều Hơi Nhất Hiện NayRandm Tornado 10000 hơi là tên dòng Pod 1 lần nhiều hơi nhất mà 5 vừa nhắc đến, nó có tổng cộng 12 hương vị, 20ml tinh dầu vape và lượng pin lên tới 1000mAh. Để có thể sử dụng hết lượng tinh dầu đó, dòng sản phẩm này đã được hãng sản xuất tích hợp sạc lại Type-C bên trên thiết bị. Khoang chứa tinh dầu được thiết kế và sử dụng chất liệu đặc biệt để có thể bảo quản tinh dầu vape bên trong tốt nhất có thể.Tuy nhiên kỷ lục pod 1 lần nhiều hơi nhất không còn của riêng RandM Tornado 10000. Vào nửa cuối năm 2022, một cái tên hoàn toàn mới là Quake 10000 đến từ hãng VNSN đã thêm một lần nữa khiến cộng đồng dân chơi pod 1 lần dậy sóng khi mang đến 10000 hơi hút với bảng vị cực kỳ đa dạng. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm không chỉ với RandM Tornado 10000 mà còn với hầu hết các dòng pod dùng 1 lần phổ biến trên thị trường hiện nay.Quake 10000

Pod Dùng 1 Lần Có Hàng Giả Hàng Fake Hay Không?

Tất nhiên câu trả lời là có rồi anh em, tới Apple kia họ còn bị nhái chứ nói gì tới các sản phẩm như này. Một số sản phẩm nhái giả phổ biến như Rodeo, Romio Plus, Lio Boom… được bày bán đầy các trang mạng xã hội với giá thành bằng nữa giá 5 đang đăng bán trên web, và chắc chắn không thể là hàng real được. Đó chỉ là hầu hết thôi nhé anh em, chứ không phải ai đăng bán trên các trang mạng xã hội đều bán hàng nhái.Để tránh các sản phẩm như vậy anh em phải trang bị cho mình một ít kiến thức phân biệt hàng real và Fake, cũng như nên lựa chọn một Vape Shop uy tín để gữi gấm. Hãy là người mua hàng thông minh và đừng để giá thành làm lu mờ bạn.