RandM Tornado 7000

Vape/Pod Dùng 1 Lần/randM Pod/randM Tornado 7000

Bán chạy
350,000

Đã bán: 70

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 70

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 76

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 54

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 96

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 102

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 64

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 74

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 50

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 74

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 66

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 76

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 78

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 66

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 86

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 74

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 114

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 94

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 76

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
350,000

Đã bán: 70

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay

Thông Số Kỹ Thuật Pod RandM Tornado 7000

  • Dung tích: 14ml
  • Pin: 1000mAh
  • Số hơi: 7000 Hơi
  • Nồng độ nicotine: 50ni
  • Cáp sạc: Type-C
  • Số vị: 20 Vị