Romio Pro S

Trang chủ/Pod dùng 1 lần/Romio Pod

180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 14

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 10

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 10

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 10

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 14

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay

Romio Pro là phiên bản nâng cấp từ Romio S được hãng ra mắt vào cuối tháng 11/2021. Hiện 5Vape là nhà phân phối Romio Pro sớm nhất tại Việt Nam. Các Fan của Romio S đợi chờ thời gian qua do hãng ngưng phân phối S nay có thể nhanh tay lum ngay Romio Pro nhé.