Tinh Dầu Vape/Tinh Dầu Salt Nic

Tinh Dầu Salt Nic hay tinh dầu pod là loại juice vape được sử dụng trên các thiết bị pod system công suất thấp với mục đích nạp nicotine cho cơ thể. Tinh dầu Salt Nic chứa lượng nicotine cao hơn tinh dầu Freebase, nó cũng là loại tinh dầu chứa bên trong các thiết bị pod 1 lần.

Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 622

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 599

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 464

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 457

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 226

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 379

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 361

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 357

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 346

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 308

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 339

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 339

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 215

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 331

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 344

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 336

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 341

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 338

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 331

30ml 30ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 310

30ml 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 333

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 341

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 304

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 352

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 301

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 331

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 316

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 163

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 225

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 114

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 422

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 236

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 209

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 159

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 207

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 203

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 204

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 198

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 313

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 307

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 308

30ml 35ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 95

30ml 30ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 118

30ml 30ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 117

30ml 30ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 211

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 249

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 190

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 189

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 205

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 199

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 235

30ml 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 276

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 192

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 183

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 183

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 218

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 152

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 187

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 192

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 184

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 255

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 205

30ml 30ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 188

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 191

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 166

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 186

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 179

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 194

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 191

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 195

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 152

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 154

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 170

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 169

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 179

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 166

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 195

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 189

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 203

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 182

30ml USA 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 180

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 175

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 161

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 167

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 172

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 189

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
230,000

Đã bán: 198

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 183

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 165

30ml 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 157

30ml 30ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 186

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 169

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 184

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 161

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 211

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 163

30ml USA 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 160

30ml USA 30ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 191

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 173

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 167

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 165

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 172

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 171

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 173

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
310,000

Đã bán: 189

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 181

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 161

30ml 35ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 161

30ml USA 30ni
Mua Ngay
330,000

Đã bán: 162

30ml USA 30ni
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 159

30ml EU 20ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 130

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top juice
300,000

Đã bán: 166

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 159

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 164

30ml 35ni
Mua Ngay

 

Anh em có thể tham khảo các vị Salt Nic Juice ngon nhất để có thể tìm được một chai tinh dầu Salt Nic ưng ý, hoặc chọn theo nồng độ Nicotine. Những chai tinh dầu Salt Nic phổ biến hiện nay có nồng độ nicotine từ 30ni đến 50ni.

Ngoài ra, việc lựa chọn juice Salt Nic theo xuất xứ và theo hãng tinh dầu vape cũng không phải là một ý kiến tồi.

Tinh Dầu Salt Nic Là Gì ?

Tinh dầu Salt Nic là tinh dầu vape chứa Nicotin Salt (Muối Nicotin) để phân biệt với các loại tinh dầu chứa Nicotin lỏng tinh khiết như tinh dầu Freebase. Tinh dầu Salt Nic còn được gọi là Salt Nic, tinh dầu Pod hoặc Juice Pod. Tinh dầu Salt Nic thường có nồng độ Nicotin cao từ 30mg cho đến 55mg trên một ml. Đa số SaltNic được điều chế theo tỉ lệ PG/VG 50/50 giúp giữ đúng hương vị thuần khiết và mang lại lượng khói vừa đủ khi vaping.

Nicotine Trong Tinh Dầu Salt Nic

Nicotine Salt Là Gì ?

Nic Salts là một dạng nicotine giống hệt như trong thuốc lá. Nic Salts là trạng thái tự nhiên của nicotine được pha trộn với chất lỏng (muối), do đó tạo ra một chất lỏng thích hợp có thể vaping. Nicotine trong Nic Salts được hấp thụ vào máu tốt hơn. Điều này là do Salt Nicotin có độ kiềm thấp hơn, do Axit Benzoic trung hoà thành các hợp chất muối hữu cơ giúp nó tương thích hơn với sinh lý của con người và cho phép hấp thụ tốt hơn.

Nicotine Salt Giúp Gì Cho Tinh Dầu Salt Nic ?

Nicotine Salt giúp Tinh Dầu SaltNic ít gây gắt cổ khi vaping dù tăng nồng độ nicotin lên cao. Thành phần quan trọng giúp Salt Nic ưu việt hơn các loại tinh dầu vape khác là Axit Benzoic. Axit benzoic phục vụ hai mục đích chính trong nicotin Salt:

 • Axit benzoic giúp Salt Nicotin bốc hơi ở nhiệt độ thấp hơn và trung hoà tính kiềm làm giảm nộng độ pH. Giúp cổ họng êm ái hơn khi vaping.
 • Phản ứng hoà học trung hoà kẽm và Axit xảy ra làm cho Nicotin dễ hấp thụ hơn khi vaping với tinh dầu Salt Nic

Điều này có nghĩa là anh em có thể vape thoải mái ở nồng độ nicotine cao như 50mg thậm chí là hơn nữa. Axit benzoic cũng khiến cơ thể anh em dễ dàng hấp thụ nicotine trong Salt Nicotin. Vì tính thực tiễn đó nên tinh dầu Vape Salt Nic thường được sản xuất và điều chế với nồng độ nicotin cao hơn các loại tinh dầu vape khác, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một loại nicotine tốt hơn để hạn chế cơn nghiện. Đó cũng là lí do tại sao gọi tinh dầu Salt Nic là tinh dầu Vape Nicotin cao.Nicotine-Salt

Nhóm Vị Tinh Dầu Salt Nic Phổ Biến

 • Tinh dầu Salt nic Hương thuốc lá (Tobacco Flavors)
 • Tinh dầu  Salt nic vị đồ uống (Beverage Flavors)
 • Tinh dầu Salt nic vị hoa quả (Fruity Flavor)
 • Tinh dầu Salt nic vị hoa quả lạnh (Iced Fruity Flavor)
 • Tinh dầu Salt nic vị ngậy (Creamy Flavor)

Các Vị Salt Nic Được Ưa Thích

 • Tinh dầu Saltnic bánh trứng
 • Cafe
 • Ca cao
 • Salt nic dưa hấu

Juice Salt Nic Dành Cho Những Ai

Tinh Dầu Salt Nic Dành Cho Người Muốn Một Lượng Nicotin Nhiều Hơn

Juice Salt Nic giúp trải nghiệm vaping tuyệt vời hơn cho những ai muốn vape ở mức Nicotin cao. Cổ họng của anh em sẽ không bị gắt so với các loại tinh dầu khác cùng nồng độ Nicotin. Điều này khiến Salt Nic trở thành tinh dầu vape hoàn hảo cho người yêu thích Nicotin

Salt Nic Dành Cho Người Muốn Vape Ít Hơi Hơn, Ít Khói Hơn

Tinh dầu Salt Nic đậm đặc hơn các loại tinh dầu khác. Tỉ lệ PG=VG giúp lượng bay hơi ít hơn khiến Salt Nic sản sinh ít khói hơn các loại tinh dầu khác nhưng vẫn nập một lượng Nicotin như thế. Điểm đặc biệt là Salt Nic giữ được hương vị Juice Vape tuyệt hảo của bạn. Những anh em có hơi mạnh, muốn vape thật sâu với các thiết bị công suất cao, khi sử dụng Salt Nic phải chuẩn bị tâm lý cho trường hợp say Nicotin. Tuy nhiên một số ít các Vaper lại thích cảm giác này, một số ít thôi nhé anh em.

Salt Nic Tiết Kiệm Hơn

Do mức độ nicotine cao và khả năng hấp thụ tốt, anh em sẽ tiêu thụ lượng tinh dầu vape it hơn. Cần hơi hơn là một điểm cộng vì chỉ cần một thiết bị cấu hình thấp hơn, rẻ hơn, hiệu năng hoạt động vừa đủ để hài lòng về nicotine của anh em.

Ngoài ra do Salt nicotin ở trạng thái tự nhiên, nó ổn định và ít có khả năng bị oxy hóa hơn. Vì thế thời hạn sử dụng của anh em có thể lâu hơn, việc ít phải tìm đến nơi bán tinh dầu sẽ bảo vệ túi tiền cho anh em ^^. Tuy nhiên, tại 5Vape luôn luôn có các chương trình giảm giá tinh dầu salt nic sale off, nên anh em cứ an tâm nhé.

Salt Nic Sẽ Khiến Bạn Lịch Sự, Bớt Bị Cho Là Trẻ Trâu Hơn

Việc thở ra một đám mây khổng lồ trong văn phòng làm việc, trong phòng họp hay tại những nơi công cộng đông người, sẽ khiến anh em nhận được nhiều ánh mắt dị nghị từ mọi người, điều này là thật vì 5 đã thử.

Cùng với đó là thiết bị đi kèm với tinh dầu Salt Nic có xu hướng nhỏ gọn và tiện lợi, lịch thiệp, và cho ra một lượng khói vừa đủ, giúp anh em Vaping thoải mái hơn trong những môi trường như thế mà không gây nhiều sự chú ý….điều đó làm sẽ giúp cho anh em trở nên trưởng thành hơn, và bớt bị cho là trẻ trâu tại VN.

Giải Đáp Về Tinh Dầu Salt Nic

Juice SaltNic Là Gì ?

Juice Salt Nic là loại tinh dầu Salt nic có hương vị trái cây, trái cây lạnh hay nước ép hoa quả.

Tinh Dầu Pod Salt Nic Có Hại Không ?

Câu hỏi tuyệt vời! Một trong những thành phần chính trong tinh dầu Salt Nic là nicotin có khả năng gây nghiện cao. Làm cho khả năng nghiện nicotine tăng lên nếu không có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Nhưng vì điều đó nên nó Salt nic cũng có thể giúp anh em giải quyết cơn thèm thuốc hiệu quả hơn so với các loại tinh dầu vape thông thường.

Đây là điều mà tất cả những anh em đang có ý đỉnh bỏ thuốc lá truyền thống chuyển sang Vaping mong muốn. Các thành phần còn lại trong tinh dầu Pod Salt Nic được các chuyên gia vape, các hiệp hội bảo vệ sức khoẻ cho biết là không có tác hại gì to lớn gì đối với cơ thể con người.

Tinh Dầu Salt Nic Có Sử Dụng Cho Thiết Bị Box Mod Được Không?

Hiện tại thị trường VN các dòng tinh dầu Salt Nic dưới 30mg nicotine rất ít, nhưng ở các quốc gia châu Âu nó lại khá phổ biến và được ưa chuộng, có cả loại 3mg, 6mg. Nên anh em có thể cân nhắc việc tìm mua và sử dụng các mức nicotine như vậy cho thiết bị Box Mod hoặc Sub-ohm của mình, anh em vẫn có thể nhận thấy sự êm ái của cổ họng mình hơn so với tinh dầu Freebase.

Ở một góc độ nào đó, việc anh em sử dụng tinh dầu Salt Nic có nồng độ nicotine cao như 30mg trong các thiết bị Box vẫn được, điều đó có nghĩa anh em sẽ phải tiếp nhận mức nicotin cực kì cao vào trong cơ thể mình, không thể tránh đươc trường hợp say nicotine khi sử dụng lần đầu, hay bị gay gắt cổ họng.

Tinh-dau-salt-nic

 

Juice Pod Giá Bao Nhiêu?

Có rất nhiều giá thành để anh em có thể sở hữu cho mình 1 chai Juice Pod, hàng cao cấp, hàng trung bình và cả hàng giá thành cực thấp cũng có. Vì dung tích của chai tinh dầu Salt Nic được chia làm nhiều loại từ 10, 15, 20, 30ml nên giá thành cũng sẽ giao động theo dung tích của nó. Đa số tinh dầu Salt Nic thường được bày bán có dung tích là 30ml, những chai tinh dầu 30ml có giá trung bình ở mức 250.000 – 300.000 VNĐ / 1 chai.

Tại Sao Nhiều Người Gọi Tinh Dầu SaltNic Là Tinh Dầu Pod Lạnh?

Vì tinh dầu Salt là tinh dầu chuyên dùng cho các Pod System nên nhiều anh em gọi là tinh dầu Pod, còn lạnh một phần là do cảm giác hút tinh dầu Salt có 1 vị lạnh nhẹ khi thở ra, một phần do phần lớn tinh dầu Salt có ”ICE” nên họ gọi nó là tinh dầu Pod Lạnh cho dễ phân biệt. 5 thấy đa số anh em gọi vậy thường là các Vapor chuyên nghiệp.

Người Mới Cần Lưu Ý Gì Khi Chọn Tinh Dầu Salt Nic ?

Khi chọn và sử dụng tinh dầu vape Salt Nic, điều quan trọng nhất anh em phải lưu ý chính là nồng độ nicotine. Nếu anh em muốn thay thế hoặc cai thuốc lá truyền thống, những chai tinh dầu salt nic 50ni sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Còn đối với những anh em chỉ muốn thưởng thức hương vị, không cần độ thỏa mãn cao, những chai tinh dầu 30ni sẽ giúp anh em có trải nghiệm hương vị tốt hơn rất nhiều. Những chai juice 30ni sở hữu nồng độ nicotine vừa phải nên những anh em chưa sử dụng qua thuốc lá cũng có thể thoải mái trải nghiệm nhé.

Tránh việc chọn sai nồng độ nicotine nhé anh em, nếu nồng độ nicotine quá cao có thể dẫn đến tình trạng say nicotine đấy. Ngược lại, nồng độ nicotine quá thấp sẽ không thể làm thỏa mãn nếu anh em muốn nạp nicotine cho cơ thể đâu.

Top 3 Chai Tinh Dầu Salt Nic Ngon 2022

STT 3 Chai Tinh Dầu Salt Nic Ngon Nhất 2021 Hãng Giá Thành
1 Romio V6 King Hami Melon Romio 320.000 VNĐ
2 Cafe Ý Machiato Sốt Caramel Barista Brew Co 320.000 VNĐ
3 Mango Ice SteamWorks 320.000 VNĐ

Salt Nic Romio V6 King Hami Melon

Anh em biết thế nào là trải nghiệm trên mây không, đó là khi vape em V6 này vào những ngày hè oi bức, vị của nó ngon tới mức vượt qua kiến thức hiểu biết của 5 nên không thể dùng từ ngữ nào diễn tả cho chính xác.Đùa thôi anh em, nhưng mà nó ngon thật sự nha, hương vị dưa vàng đúng chuẩn, sư mát lạnh thanh khiết trong từng làn khói khi anh em vape, mùi vị ngon ngọt của dưa vàng khó cưỡng đã khiến cho em nó xếp đầu trong bảng XH này.

Salt Nic Barista Brew CoMachiato Caramel

Đây là best seller của Barista Brew Co. 5 chưa từng thưởng thức qua mùi vị cafe Ý bao giờ, nhưng nhờ em nó mà 5 đã biết tất tần tật về hương vị chuẩn cafe Ý. Xen lẫn trong ly cafe nóng thơm ngon là machiato kết hợp với sốt Caramel tạo hương vị dịu thơm,kèm thêm sự ấm áp và béo của sữa. Đặc biệt là anh em sẽ ngửi ngay được mùi thơm lan toả ra khi mở nắp chai tinh dầu vape này, chỉ ngữi thôi là đủ gây mê ly rồi.

Salt Nic SteamWorks Mango Ice

SteamWorks Mango Ice là tinh dầu Salt Nic ngon nhất của hãng Steamworks. Một chút thanh mát, một chút tươi ngon của xoài, kết hợp với đá lạnh tạo ra hương vị tuyệt vời. Nó cũng đã từng mang các giải thưởng cũng như những danh hiệu danh giá về cho Steamworks.

Chai tinh dầu Salt Nic Mango Ice này có cả loại 30ml và 10ml, đây là tinh dầu vape Anh Quốc nên khi bán tại thi trường Anh nó được sản xuất đa số trong chai 10ml, và khi xuất khẩu dung tích lên tới 30ml, nên anh em đừng nghỉ 30ml là chai fake nhé.

350,000

Đã bán: 171

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay