Tinh Dầu Vape/Tinh Dầu Vape 30ni

Top Tinh Dầu Vape 30ni

Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 622

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 599

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 464

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 457

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 226

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 380

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 361

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 357

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 346

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 308

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 339

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 339

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 215

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 331

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 344

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 336

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 341

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 338

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 331

30ml 30ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 310

30ml 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 333

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 341

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 304

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 352

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 301

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 331

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 317

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 163

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 225

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 114

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 422

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 236

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 209

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 159

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 207

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 203

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 204

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 198

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 313

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 307

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 308

30ml 35ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 95

30ml 30ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 118

30ml 30ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 117

30ml 30ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 211

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 249

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 190

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 189

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 205

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 199

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 235

30ml 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 276

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 192

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 183

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 183

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 218

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 152

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 187

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 192

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 184

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 255

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 205

30ml 30ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 188

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 191

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 166

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 186

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 179

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 194

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 191

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 195

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 152

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 154

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 170

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 169

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 179

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 166

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 195

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 189

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 203

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 182

30ml USA 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 180

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 175

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 161

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 167

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 172

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 189

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
230,000

Đã bán: 198

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 183

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 165

30ml 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 157

30ml 30ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 186

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 169

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 184

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 161

Mua Ngay
320,000

Đã bán: 211

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 163

30ml USA 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 160

30ml USA 30ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 191

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 173

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 167

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 165

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 172

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 171

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 173

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
310,000

Đã bán: 189

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 181

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 161

30ml 35ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 161

30ml USA 30ni
Mua Ngay
330,000

Đã bán: 162

30ml USA 30ni
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 159

30ml EU 20ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 130

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top juice
300,000

Đã bán: 166

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 159

30ml 35ni
Mua Ngay
265,000

Đã bán: 164

30ml 35ni
Mua Ngay

Lượng nicotin trong tinh dầu vape thường được viết dưới dạng số mg. Phổ biến nhất ở mức là 3mg, 6mg, 30mg, 50mg – điều này giúp anh em thực sự dễ dàng tính toán lượng nicotine cần thiết cho bản thân mình. Điều khiến mọi người thường nhầm lẫn là thực tế đây không phải là tổng số mg trong chai mà là số mg (miligam) nicotin trong mỗi ml (mililit) chất lỏng. Đôi khi nó có thể được viết dưới dạng mg / ml (ví dụ: 3mg / ml).Nếu chai lớn hơn, nồng độ nicotine của tinh dầu vape vẫn giữ nguyên, chỉ có điều anh em sẽ có lượng nicotine lớn hơn.Trong thuật ngữ ngành vape, ni = mg = nicotin, tất cả đều có chung điểm là để chỉ nồng độ nicotin có trong chai tinh dầu vape, ví dụ 3ni = 3mg = 3 nicotin

【Tinh dầu 30ni là gì】

Như 5 đã nói ở trên, tinh dầu 30ni có nghĩa là chai tinh dầu vape này chứa 30mg/ni/nicotine trên mỗi ml tinh dầu anh em có thể gọi nó là tinh dầu 30mg , tinh dầu 30ni đều được.

Đặc tính【tinh dầu vape 30mg】

Hàm lượng nicotine trong tinh dầu vape 30mg là khá cao, nên thường được đóng chai ở dung tích 30m, 10ml, còn có tên gọi khác là tinh dầu salt nic 30mg.Dòng tinh dầu này khi nhìn vào anh em sẽ thấy nó đặc hơn tinh dầu Freebase, mang lại hương vị nhiều hơn nhưng lượng khói cho ra là ít hơn, sử dụng cho các em Pod System. Đây cũng là dòng tinh dầu rất phổ biến ở cả thị trường VN và nước ngoài.

Top 3【tinh dầu Salt Nic 30ni】ngon nhất hiện nay

STT Tên Tinh Dầu Salt Nic 30ni Ngon Nhất Thương Hiệu
1 V11 King Taro Salt Nic Vị Kem Khoai Môn Romio
2 Original Salt Nic Johnny Creampuff
3  Machiato Caramel Saltnic Barista Brew Co
    • Romio V11 King Taro Salt Nic Vị Kem Khoai Môn

Dòng tinh dầu Salt Nic 30ni nhà Romio được sản xuất với dung tích 30ml, có nồng độ nicotine 30ni, các hương vị của họ được rất nhiều anh em Vapor tin dùng, không chỉ vì nó cực ngon mà còn vì vẻ ngoài bắt mắt và sang trong của nó.Romio V11 King Taro Salt Nic Vị Kem Khoai Môn là hương vị khoai môn hấp dẫn và nhẹ nhàng, kèm thêm chút mịn màng, tươi mát hơi ngậy từ kem, 2 thứ hương vị này hoà quyện vào nhau tạo ra một hỗn hợp đặc biệt, nhà sản xuất nói rằng tinh dầu Vape Romio V11 không những mang tới hương vị kem khoai môn ngon nhất đúng nhất mà nó còn khiến cho người dùng kích thích vị giác tránh biến ăn và giúp ngon miệng hơn.

Romio-V11-King-Taro-Salt-Nic-Vi-Kem-Khoai-Mon
Romio V11 King Taro Salt Nic Vị Kem Khoai Môn
    • Johnny Creampuff Original Salt Nic vị Bánh Su Kem

Tuy thương hiệu Johnny Creampuff không được quá nhiều anh em biết tới, nhưng đây là thương hiệu sản xuất tinh dầu hương vị bánh ngon nhất từ trước tới nay mà 5 biết, nhưng vì nó là vị bánh nên thường béo và hơi ngậy, đó cũng là lí do nhiều người không chọn em nó, nhưng nếu đã là một fan của hương vị ấy thì anh em nên thử tinh dầu của nhà Johnny Creampuff, không làm anh em thất vọng đâu.Johnny Creampuff Original Salt Nic vị Bánh Su Kem là hương vị một chiếc bánh creampuff kiểu Ý thơm ngon và ngọt ngào, được nhồi với kem vani béo ngậy, sự kết hợp hoàn hảo tạo nên hương vị cực độc đáo.

Johnny-Creampuff-Original-Salt-Nic-vi-Banh-Su-Kem
Johnny Creampuff Original Salt Nic vị Bánh Su Kem
    • Barista Brew Co Cafe Ý Machiato Sốt Caramel Saltnic

Cũng khá giống với Johnny Creampuff, thương hiệu Barista Brew Co được mọi người biết tới với hương vị cà phê đặc trưng, và không có gì xa lạ khi 1 trong các hương vị cafe của họ xuất hiện trong bảng xếp hạng này.Barista Brew Co Cafe Ý Machiato Sốt Caramel Saltnic là sự kết hợp của hương vị cafe Mocha Ý thơm ngon, kèm chút caramenl béo, có chút ngọt, và cuối cùng là vị sốt Machiato, tại Ý hương vị này có mặt ở khắp mọi quán cafe, anh em nghỉ sao khi ngồi tại VN mà có thể thưởng thức được hương vị cafe Ý…Đương nhiên là rất tuyệt vời rồi.

Barista Brew Co Cafe Ý Machiato Sốt Caramel Saltnic