Tinh Dầu Vape/Tinh Dầu Vape 3ni

Top juice
350,000

Đã bán: 242

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 189

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 186

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 184

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Top mua lại
350,000

Đã bán: 182

100ml USA 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 178

60ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 177

100ml 3ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
340,000

Đã bán: 174

60ml 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 170

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 170

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 170

100ml 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 169

100ml USA 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 169

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 168

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 168

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 167

100ml 3ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
Top mua lại
350,000

Đã bán: 167

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 166

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 165

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
340,000

Đã bán: 164

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 164

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 163

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 162

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 162

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 161

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 161

100ml USA 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 161

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
Top juice
350,000

Đã bán: 161

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 161

100ml 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 161

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 161

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 160

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 160

100ml USA 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 159

60ml 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 159

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 159

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 158

60ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 157

100ml 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 157

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 157

100ml 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 157

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 156

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 155

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 155

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 152

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 152

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 150

100ml 3ni
Mua Ngay

Lượng nicotin trong tinh dầu vape thường được viết dưới dạng số mg. Phổ biến nhất ở mức là 3mg, 6mg, 30mg, 50mg, điều này giúp anh em thực sự dễ dàng tính toán lượng nicotine cần thiết cho bản thân mình. Điều khiến mọi người thường nhầm lẫn là thực tế đây không phải là tổng số mg trong chai mà là số mg (miligam) nicotin trong mỗi ml (mililit) chất lỏng. Đôi khi nó có thể được viết dưới dạng mg / ml (ví dụ: 3mg / ml).Nếu chai lớn hơn, nồng độ nicotine của tinh dầu vape vẫn giữ nguyên, chỉ có điều anh em sẽ có lượng nicotine lớn hơn.

【Tinh dầu Vape 3 ni】là gì ?

Tinh dầu vape 3 ni hay có thể gọi là tinh dầu vape 3mg, thực sự nó có nghĩa là chai tinh dầu vape này chứa 3mg nicotin trên mỗi ml tinh dầu, ví dụ trong một chai 10ml có 10ml chất lỏng, mỗi ml có 3mg nicotin. Vậy trong chai 10ml có tổng cộng 3mg x 10ml = 30mg nicotin (mg x ml = tổng lượng nicotine trong chai)

【Tinh dầu vape 0.3】là gì ?

Đôi khi nồng độ nicotine được biểu thị bằng phần trăm (mặc dù điều này ngày càng ít phổ biến hơn). Điều này cho anh em biết bao nhiêu phần trăm tinh dầu vape là nicotine.

    • Thay vì 3mg, anh em sẽ thấy 0,3%
    • Thay vì 6mg, anh em sẽ thấy 0,6%
    • Thay vì 12mg, anh em sẽ thấy 1,2%

Vì vậy tinh dầu vape 0.3 thực chất là tinh dầu vape 3 ni nicotine

【Tinh dầu Salt Nic 3mg】

Tinh dầu Salt Nic 3mg thực ra là anh em gọi sai hoặc thiếu số 0 gì đấy, hiện nay tại ở VN các dòng tinh dầu có nồng độ nicotine trên 18mg mới được anh em Vapor gọi là Salt Nic, còn dưới thì là tinh dầu Freebase, Vì vậy chỉ có tinh dầu Freebase 3mg thôi anh em.