Tinh Dầu Vape

Tinh dầu vape là thành phần không thể thiếu giúp tạo ra khói và hương vị.

Top Tinh Dầu Vape Ngon Bán Chạy 2023

Juice Pod

Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 607

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 755

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 741

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 597

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 731

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 560

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 456

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 307

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 586

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 597

30ml USA 30ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 314

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 421

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 302

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 315

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 324

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 310

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 414

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 406

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 467

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 735

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 656

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 360

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 379

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 507

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 499

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 375

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 456

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 367

30ml 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 406

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 394

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 470

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 494

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 483

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 349

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 247

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 232

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 476

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 476

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 481

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 326

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 330

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 321

30ml 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 478

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 400

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 353

30ml 35ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 479

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 309

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 218

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 267

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 332

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 478

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 482

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 480

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
360,000

Đã bán: 278

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 340

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 336

30ml 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 345

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 313

30ml 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 307

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 186

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 122

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 173

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 248

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 215

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 205

30ml 35ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 95

30ml 30ni
Mua Ngay
285,000

Đã bán: 123

30ml 30ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 196

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 197

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 182

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
310,000

Đã bán: 241

30ml 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 276

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 155

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 174

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 169

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 196

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 259

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 192

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 177

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 153

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 166

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 171

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 168

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 197

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 183

30ml USA 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 175

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 188

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 212

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 183

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 166

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 173

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 607

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 731

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 735

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 597

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 741

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 656

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 755

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 307

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 586

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 597

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 421

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 406

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 480

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 467

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 414

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 456

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 560

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 507

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 315

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 324

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 310

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 479

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 470

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 499

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 478

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 476

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 494

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 406

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 481

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 476

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 482

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 478

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 330

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 324

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 335

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 320

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 321

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 328

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 328

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 326

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 322

30ml 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 247

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 345

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 379

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 375

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 346

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 353

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 354

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 332

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 273

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 122

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 186

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 394

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 248

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 175

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 196

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 218

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 456

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 232

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 267

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 212

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 195

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 168

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 176

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 180

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 181

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 178

30ml 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 174

60ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 178

60ml 3ni
Mua Ngay
Top mua lại
350,000

Đã bán: 185

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 162

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 154

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 191

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Top juice
350,000

Đã bán: 272

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 154

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 158

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 166

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 172

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 165

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 195

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 159

100ml 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 171

60ml 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 164

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 157

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 365

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 358

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
5Vape chọn
350,000

Đã bán: 361

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 315

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 324

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 310

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay

Top Hãng Tinh Dầu Vape Ngon

Top Thương hiệu
1 Tokyo Juice
2 Usalt Juice
3 Unique Juice
4 Sauvage Juice
5 15th Floor Juice
6 Daddy Juice
7
8 Energy Juice
9 Boace Juice
10 Bushou Juice
11 Gallery Juice
12 1982 Juice
13 Discovery Juice
14 Simple Juice
15 Watson Juice

Top Nồng Độ Nicotin Juice Phổ biến

 1. 30ni
 2. 50ni
 3. 3ni
 4. 6ni

Chọn tinh dầu vape theo xuất xứ

 1. Tinh dầu Vape Mỹ
 2. Tinh dầu Vape China
 3. Tinh dầu vape Malaysia
 4. Tinh dầu Vape EU

Top Các Vị Tinh Dầu Vape Ngon

Trên thị trường hiện nay không thiếu những hương vị tinh dầu vape độc lạ, tuy nhiên nếu anh em là newbie hãy lựa chọn những hương vị trái cây cơ bản, dễ hút và mang lại trải nghiệm vaping thỏa mãn hơn.

 1. Juice Vị Trái Cây Lạnh
 2. Juice Vị Đồ Uống
 3. Juice Tobacco
 4. Juice Vị Bánh Béo

Tinh Dầu Vape Là Gì ?

Tinh dầu vape là loại chất lỏng điện tử thường được sử dụng cho các thiết bị thuốc lá điện tử. Nó là hỗn hợp gồm nhiều thành phần được pha chế theo một tỉ lệ hợp lý, quá trình vaping dùng để ám chỉ việc hóa hơi tinh dầu vape tạo ra khói và hương vị. Các loại tinh dầu vape thông thường sẽ bao gồm 4 thành phần chính:

 1. VG: Vegetable Glycerin hay còn được viết tắt là VG là một chất lỏng tự nhiên được chiết xuất từ dầu thực vật, VG hoạt động như một chất tạo ngọt và làm đặc trong ngành công nghiệp thực phẩm. Đối với tinh dầu vape, VG sẽ quyết định độ đậm đặc của tinh dầu cũng như lượng khói khi anh em vaping. Tỉ lệ VG càng cao, tinh dầu càng đặc và mang lại lượng khói dày hơn.
 2. PG: PG là viết tắt của Propylene Glycol, đây là một chất lỏng không màu có vị ngọt nhẹ và được sử dụng như một chất bảo quản trong ngành công nghiệp thực phẩm. Cũng giống như VG, PG là thành phần không thể thiếu cấu thành nên tinh dầu vape. Tỉ lệ PG càng cao, tinh dầu càng lỏng và tạo khói ít hơn.
 3. Nicotine: Nicotine là một hóa chất được tìm thấy trong cây thuốc lá, nó có công dụng kích thích và mang đến độ “phê” cho người sử dụng. Nicotine trong tinh dầu vape được chia làm 2 loại là nicotine tự nhiên và nicotine muối.
 4. Hương liệu: Đối với tinh dầu vape, hương liệu là thành phần tạo ra mùi vị. Hương vị của mỗi chai tinh dầu vape cũng dùng để ám chỉ hương liệu mà nó sử dụng.

Tinh Dầu Vape Là Gì

Phân Loại Tinh Dầu Vape

Tinh dầu vape được phân làm 2 loại chính dựa vào dạng nicotine mà nó sử dụng

Tinh dầu Saltnic là loại tinh dầu sử dụng nicotine muối, chứa nồng độ nicotine cao thường trên 30mg/ml. Loại tinh dầu này sử dụng cho các thiết bị pod system công suất thấp, phục vụ mục đích nạp lượng lớn nicotine cho cơ thể. Tinh dầu saltnic phù hợp với những anh em đã hút thuốc lá, đang muốn cai hay thay thế thuốc lá truyền thống. Xem Tinh Dầu Saltnic

Tinh dầu Freebase sử dụng loại nicotine tự nhiên có nồng độ nicotine thấp thường là 3mg, 6mg hoặc 9mg/ml. Loại tinh dầu vape này thường được sử dụng với mục đích chơi khói và sử dụng với các thiết bị pod system công suất cao. Xem Tinh Dầu Freebase

Tên Gọi Khác Của Tinh Dầu Vape

Nhiều bạn thường gọi tinh dầu vape bằng những cái tên khác như:

 1. Juice: Đây là tên ngắn gọn của tinh dầu vape và được dùng nhiều nhất nhưng nó lại có nghĩa là nước ép.
 2. Juice Pod: Tên này khá là ok nhưng nó có vẻ phù hợp với dòng tinh dầu Salt nic vị nước trái cây hơn là dùng để gọi chung
 3. Juice Vape: Tên này khá chuẩn, đại khái là nước trái cây giành cho vape nhưng nó cũng chưa đủ, do còn nhiều dòng vị khác như bánh béo, trà …
 4. Tinh Dầu Pod: Tên này ngày càng trở nên thông dụng khi nhiều anh em bắt đầu không dùng từ vape để gọi thiết bị nữa
 5. Tinh Dầu Juice: Tên này khá bất hợp lý nhưng quá nhiều anh em gọi nên cũng đưa vô đây

Tên Gọi Khác Của Tinh Dầu Vape

Tinh Dầu Vape Dùng Cho Pod System

Tinh dầu vape được sản xuất để sử dụng cho các thiết bị Pod System có thể châm lại tinh dầu. Những chai tinh dầu vape không thể dùng cho Pod dùng 1 lần vì loại này chứa sẵn tinh dầu của hãng và không thể thay thế hay châm thêm tinh dầu được. Xem Pod System

Cần Biết Khi Sử Dụng Tinh Dầu Vape

Mặc dù việc sử dụng tinh dầu vape với các thiết bị thuốc lá điện tử an toàn hơn hút thuốc lá đến 95% nhưng đây vẫn là sản phẩm chứa nicotine, do đó anh em hãy thật cân nhắc khi chọn tinh dầu vape để đảm bảo có trải nghiệm an toàn và tốt nhất nhé.

Câu Hỏi Liên Quan Đến Tinh Dầu Vape

Những câu hỏi về tinh dầu vape được các anh em vaper quan tâm:

 • Juice pod khác với juice vape thế nào ?: Juice pod thường để chỉ những loại juice nicotin cao như 30ni, 50ni dùng để chơi các thiết bị Pod công suất thấp. Trong khi juice vape được hiểu là các loại tinh dầu nicotin thấp để chơi khói. Tuy nhiên, cách tốt nhất để không lẫn lộn, anh em có thể gọi chung tất cả loại juice là juice pod, và chia theo mức nicotin. Ví dụ: juice pod 3ni để chơi khói, juice pod 30ni để chơi nicotin.
 • Tinh dầu vape có độc hại không?: Không thể khẳng định tinh dầu vape an toàn 100% nhưng tinh dầu vape được ra đời để sử dụng với mục đích cai và thay thế thuốc lá truyền thống. Do đó sau nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng tinh dầu vape an toàn hơn hút thuốc lá đến 95%.
 • Cách chọn tinh dầu vape cho Pod?: Để chọn được loại tinh dầu phù hợp với cây Pod anh em đang dùng, điều đầu tiên phải chú ý đến là loại tinh dầu và nồng độ nicotine. Nếu thiết bị của anh em có công suất thấp (dưới 30W), anh em nên chọn loại tinh dầu Salt nic với nồng độ nicotine cao. Ngược lại nếu thiết bị của anh em là loại chơi khói và có công suất cao (trên 30W), hãy sử dụng tinh dầu Freebase.
 • Tinh dầu vape nicotine cao nhất là bao nhiêu?: Hiện nay trên thị trường Việt Nam có 2 line juice sở hữu nồng độ nicotine cao nhất là Ninja Juice và Caballo Juice. Dòng Ninja Juice có nồng độ nicotine là 40ni và 60ni. Trong khi đó Caballo Juice sở hữu nồng độ nicotine là 38ni và 58ni.
 • Tinh Dầu Vape Có Hết Hạn Không?
 • Có Được Mang Tinh Dầu Vape Lên Máy Bay Không ?
 • Các Loại Tinh Dầu Vape 0 Nicotine.
 • Nguyên Nhân Nào Khiến Tinh Dầu Vape Bị Đổi Màu
 • Tinh Dầu Vape Có Uống Được Không?
 • Tinh Dầu Vape Để Qua Đêm trong Pod Được Không?
 • Top 5 Chai Tinh Dầu Vape Đắt Nhất Thế Giới