Tinh Dầu Vape/Xuất Xứ Tinh Dầu Vape

Ngoài việc lựa chọn Juice Vape theo xuất xứ, anh em cũng có thể lựa chọn tinh dầu vape theo nồng độ nicotine hoặc tham khảo BXH các hãng tinh dầu vape nổi tiếng nhất.

Nếu anh em muốn chơi ni, hãy lựa chọn tinh dầu vape Salt Nic với nồng độ nicotine cao. Trong khi đó tinh dầu vape Freebase nicotine thấp sẽ thích hợp với anh em chơi khói.